Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Agenda
15 april

Training Museaal denken en handelen

De dag heeft een informatief karakter waarbij de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld wordt. Ieder onderwerp passeert kort en bondig de revue. Daarbij leggen we steeds een koppeling met je eigen museum.

Doelgroep: medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van musea
Doel: De cursisten maken kennis met museale eisen zoals die gesteld worden vanuit het Museumregister. We trekken conclusies en maken afspraken over wat dit betekent voor de interne organisatie en de dagelijkse praktijk in het museum.

Programma

Leidraad van het programma zijn de basiseisen voor een museum van het Nederlands Museumregister. Deze zijn weer terug te leiden in de ICOM-definitie van een museum...

"Een museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie of genoegen"

Een museum
De Nederlandse museumwereld, instellingen, vakbladen.

Een permanente instelling
Beleidsplan, toekomst(visie), algemene organisatie en taakverdeling, financiën, personeel en vrijwilligers, deskundigheid.

Verwerven
Verzamelen, collectiebeleid, het museale object, samenhang collectie.

Behouden
Deltaplan, conserveren en restaureren, registratie, depotbeheer, klimaatbeheersing, personeel, materialen van objecten, gereedschappen, verpakken, transporten, schade aan objecten door licht, vocht, ongedierte en mens, beveiliging.

Wetenschappelijk onderzoek
Specialisten, publicaties, samenwerking.

Presenteren
Exposeren, vitrines, inlijsten, ophangen, gedrag publiek, rondleiden.

Informeren
Publieksvriendelijk handelen, doelgroepen, educatieve activiteiten, publieksfaciliteiten

Cursusgegevens

Docent: Janneke de Wit (Erfgoed Zeeland)
Datum: 15 april 2019
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Het Warenhuis, Markt 2, Axel
Prijs: € 20,00 (excl. BTW) p.p. voor VZM-leden, € 40,00 (excl. BTW) p.p. voor anderen
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20
Aanmelding: Janneke de Wit (onderstaande adviseur)

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Janneke de Wit, adviseur musea bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je. Voor digitaal museumadvies kun je ook terecht op museumconsulenten.nl. Janneke de Wit, adviseur musea Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 886