Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Informatie, advies en ondersteuning

Financiële ondersteuning eigenaren rijksmonumenten

In Zeeland zijn er circa 3.750 objecten en terreinen geregistreerd als rijksmonument. Het merendeel van deze rijksmonumenten, ruim 2.400, betreft objecten die oorspronkelijk als woonhuis zijn gebouwd. De oorspronkelijke functie van een object is bepalend voor de categorie-indeling in het rijksmonumentenregister. De overige rijksmonumenten betreffen onder meer kerkelijke gebouwen, boerderijen, molens, kastelen, landhuizen en buitenplaatsen, industriële gebouwen en verdedigingswerken.

Rijksmonumenten en de wettelijke gevolgen

Nadat een object of terrein als rijksmonument is aangewezen heeft de eigenaar te maken met een, overigens beperkt, aantal wettelijke verplichtingen. Van belang is dat een eigenaar voor belangrijke ingrepen een vergunning moet aanvragen bij de gemeente. Sommige ingrepen aan een rijksmonument zijn vergunningsvrij. De gemeente kan u hierover meer informatie verschaffen.
De gemeente kan op grond van de Erfgoedwet een eigenaar de verplichting opleggen zijn rijksmonument te onderhouden. Dat is mogelijk indien de gemeente van oordeel is dat een eigenaar zijn monument verwaarloost, waardoor de instandhouding ervan wordt bedreigd.


Kennis en informatie

Voor eigenaren van rijksmonumenten is veel kennis en informatie beschikbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in de afgelopen jaren een groot aantal brochures en publicaties ontwikkeld en gepubliceerd. Dit varieert van richtlijnen die u helpen bij het onderhoud van uw monument tot specialistische brochures over beglazing, voegwerk en het reinigen van gevels. Deze informatie is (gratis) verkrijgbaar bij de RCE: www.cultureelerfgoed.nl.  

Voor financiële informatie kunt u terecht op www.monumenten.nl. Deze website is een initiatief van de RCE en het Restauratiefonds en geeft informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden.


Belangrijke websites

www.cultureelerfgoed.nl (RCE)
www.zeeland.nl (Provincie Zeeland)
www.monumenten.nl 
www.restauratiefonds.nl
www.rvo.nl
www.stichtingerm.nl

Overzicht van subsidiemogelijkheden bij Rijk en Provincie

Subsidieregeling voor rijksmonumenten met een woonfunctie
Deze regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden ter vervanging van de fiscale aftrek voor rijksmonumenten. De subsidie bedraagt 38% en is na afloop van het kalenderjaar tussen 1 maart en 30 april aan te vragen bij de RCE. Nadere informatie over deze regeling is te lezen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op deze website kunt u zich tevens aanmelden om het laatste nieuws over deze regeling te ontvangen.
Het is belangrijk om te weten dat ook de abonnements- en inspectiekosten van de Monumentenwacht voor subsidie (38%) in aanmerking komen.

Subsidieregeling instandhouding monumenten
Deze sinds 2006 bestaande regeling is bedoeld voor eigenaren van niet-woonhuismonumenten. Subsidie is mogelijk op basis van een 6-jarenplan, waarbij het subsidiepercentage sinds 1 januari 2019 is verhoogd van 50% naar 60%. De subsidie is jaarlijks aan te vragen bij de RCE tussen 1 februari en 31 maart.

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
Deze regeling is ook bedoeld voor eigenaren van andere dan rijksmonumenten, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten. Zowel voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming, eventueel in combinatie met het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek, als voor het wind- en waterdicht maken en houden is een subsidie mogelijk van 70%. De subsidie is jaarlijks aan te vragen bij de RCE tussen 1 februari en 31 maart.

Provinciale subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten
De Provincie Zeeland heeft een subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten. Uitgesloten van deze regeling zijn woonhuizen en groene en archeologische monumenten. Het maximum subsidiepercentage bedraagt 70%. De subsidie is aan te vragen bij de Provincie Zeeland.

Gemeentelijk subsidieregelingen
Enkele Zeeuwse gemeenten hebben ook een subsidieregeling voor rijksmonumenten en/of voor gemeentelijke monumenten. Informatie daarover kunt u verkrijgen bij de gemeente waar het monument zich bevindt.  

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar en bewoner
Bent u woningeigenaar en heeft u na 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarnaast kunt u bij het duurzaam bouwloket een voucher aanvragen van ca. € 90,00 die tot 31 maart 2021 kan worden verzilverd bij één van de partners binnen het Zeeuws Energieakkoord. 

Informatiebijeenkomsten

Erfgoed Zeeland kan voor iedere Zeeuwse gemeente of organisatie een informatiebijeenkomst voor eigenaren van rijksmonumenten verzorgen samen met het Restauratiefonds en de Monumentenwacht Zeeland. Neem hiervoor contact met ons op.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.