Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Erfgoed Zeeland ondersteunt en werkt samen met provinciale vrijwilligersorganisaties die zich met het erfgoed bezighouden. Die ondersteuning en samenwerking krijgen structureel gestalte in twee netwerken: Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek. In het netwerk Erfgoed en Publiek staat de presentatie en de publieksvertaling van het erfgoed centraal.

Samenstelling

In het netwerk zijn diverse vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd. Dat zijn:

Het netwerk wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het beleven van het erfgoed in Zeeland. Dit betreft met namen het roerende en immateriële erfgoed. Uitgangspunt is het gezamenlijke, overkoepelende erfgoedbelang van alle bij het netwerk aangesloten organisaties.

Erfgoed Zeeland ondersteunt de bijeenkomsten en andere activiteiten van het netwerk zoals de jaarlijkse contactdagen.

Bijeenkomsten

Het netwerk komt regelmatig bijeen. Minimaal twee keer per jaar zijn er plenaire bijeenkomsten. Die worden gehouden bij Erfgoed Zeeland. De bijeenkomsten worden voorbereid in overleg met het sectorhoofd Erfgoed en Publiek. Gezamenlijk worden agenda en prioriteiten bepaald. Tussentijds zijn er bijeenkomsten van werkgroepen over specifieke onderwerpen. Zo’n onderwerp is bijvoorbeeld een digitaal platform voor vrijwilligersorganisaties of het werven van vrijwilligers.

Contactdagen

Een van de vaste activiteiten van het netwerk is de organisatie van een jaarlijkse contactdag voor erfgoedvrijwilligers en erfgoedorganisaties over actuele onderwerpen op het gebied van het ruimtelijke erfgoed. Ontmoeting, inspiratie en het delen van kennis en informatie staan op de contactdagen centraal

Kan ik je verder helpen?

Het vergroten van de publieke belangstelling voor het Zeeuwse erfgoed en het vermarkten ervan is belangrijk. Daar ligt ook mijn expertise. Ik werk hiervoor graag samen met partners en met het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers.

Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek / coördinator Zeeuwse Ankers Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 889 / +31 (0)6 15 18 68 78