Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Nieuws
01 juli

Subsidieregeling grote rijksmonumenten

Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst.

Restauratie, verduurzaming, toegankelijkheid en meervoudige opgave

De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten. Eigenaren kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor de restauratie van een groot rijksmonument. Als zij besluiten ook een substantiële investering te doen in de verduurzaming van het monument, wordt het subsidiepercentage verhoogd. Daarnaast kan de verbetering van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave ook tot verhoging van het subsidiepercentage leiden.

Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de RCE in het onderwerp Subsidie restauratie grote monumenten.

Aanvragen indienen

Subsidieaanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het aanvraagformulier en het vereiste begrotingsmodel vindt u op de pagina Restauratiesubsidie aanvragen.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Jan van de Voorde, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Jan van de Voorde, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte a.i. Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881