Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Nieuws
26 maart

Erfgoed Zeeland en coronamaatregelen

Op deze pagina geven wij actuele informatie over onze activiteiten en bereikbaarheid tijdens de coronacrisis. Wij volgen de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd. Voor het afgelasten van activiteiten en bijeenkomsten houden wij voorlopig de periode tot en met 1 juni aan.

Afgelaste activiteiten

De volgende geplande activiteiten zijn op dit moment afgelast:

Andere activiteiten kunnen op een later moment alsnog worden afgelast. Raadpleeg daarvoor de agenda.

Afgelaste bijeenkomsten in Het Schuitvlot

  • 24 maart: vergadering Platform Maritiem Erfgoed Zeeland
  • 24 maart: vergadering Boerderijenstichting Zeeland
  • 8 april: vergadering Provinciale Commissie Bond Heemschut
  • 16 april: provinciaal molenoverleg
  • 29 mei: vergadering WIEZ

Het plannen van bijeenkomsten op een later moment is momenteel lastig.

Inspecties Monumentenwacht

De inspecties van de Monumentenwacht vinden beperkt doorgang. Er worden alleen inspecties uitgevoerd aan de buitenkant van het pand of als er niemand in het pand aanwezig is. Hierover wordt vooraf contact met de eigenaar of beheerder opgenomen.

Monumentenwachters betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het toepassen van de algemene hygiënemaatregelen. Dit betekent onder andere dat er geen handen worden geschud, dat de handen regelmatig worden gewassen met desinfecterende zeep en dat gepaste afstand wordt gehouden van eventueel aanwezige bewoners of beheerders. Monumentenwachters met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts voeren geen inspecties uit en blijven thuis.

Heb je als abonnee van de Monumentenwacht vragen over de inspectie of wil je een geplande inspectie annuleren, neem dan contact op met teamleider Wim Jakobsen via mail w.jakobsen@erfgoedzeeland.nl of telefonisch +31 (0)6 22 03 28 14.

Vondstmeldingen

Voor vondstmeldingen kun je terecht op de speciale pagina op onze website. Meldingen worden volgens protocol afgehandeld. Heeft een melding van een archeologische vondst of vindplaats urgentie, neem dan contact op met adviseur archeologie Hans Jongepier via mail j.jongepier@erfgoedzeeland.nl of telefonisch via +31 (0)6 22 03 28 15.

Deponeringen

Erfgoed Zeeland is gedurende de coronacrisis en in ieder geval tot en met 17 april gesloten voor deponeringen door archeologische bedrijven. Als je als archeologisch bedrijf daardoor in de problemen dreigt te komen gezien de werkwijze en termijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, neem dan contact op met depotbeheerder Joost van den Berg via mail jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl of telefonisch via +31 (0)6 23 39 19 72.

Bereikbaarheid

Ons gebouw Het Schuitvlot is uitsluitend nog toegankelijk voor medewerkers en voor derden die daarvoor toestemming van de directeur hebben gekregen.  

Voor betreding gelden de algemene hygiënemaatregelen rondom corona. Verder is registratie verplicht.

De receptie is niet bezet. Bel je het algemene nummer van Erfgoed Zeeland dan word je naar de website verwezen met rechtstreekse contactgegevens van de medewerkers. Je kunt ook een mail sturen naar info@erfgoedzeeland.nl. Mails beantwoorden we zo snel mogelijk.

Voor algemene informatie verwijzen we je naar de websites van de Rijksoverheid en het RIVM.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Wim Scholten, directeur van Erfgoed Zeeland. Ik geloof dat erfgoed een bijzondere waarde geeft aan het wonen, werken en recreëren in Zeeland. Beschermen, benutten en beleven van erfgoed: dat is wat mij motiveert en inspireert.

Wim Scholten, directeur Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 887 / +31 (0)6 53 61 09 69