Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Nieuws

Gevolgen corona voor erfgoedsector

De gevolgen van de coronacrisis op de erfgoedsector zijn groot. Instellingen missen inkomsten, activiteiten zijn gestaakt en vrijwilligers zitten thuis. Gelukkig is er ook weer perspectief. De algemene maatregelen zijn versoepeld en er kunnen voorbereidingen worden getroffen voor na de crisis. Hieronder vind je de meest relevante informatie.

Landelijk

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 is coördinatiepunt voor de erfgoedsector. Hiervoor is een speciale ‘taskforce’ opgericht. Om input uit het veld te krijgen worden regelmatig aanvullende vragenlijsten uitgezet. Landelijke koepels van provinciale organisaties (het Eigen Overleg Steunpunten, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, MonumentenwachtNL en het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen) dragen bij aan de verspreiding en leveren informatie aan.

Het kabinet heeft 300 miljoen aan aanvullende middelen voor de cultuursector beschikbaar gesteld. Dit geld komt deels, via provincie en gemeenten, ten goede aan regionale musea.

Erfgoedorganisaties bereiden zich voor op het werken in een ‘anderhalvemetersamenleving’ na 1 juni. Het monumentenprotocol en het museumprotocol geven richtlijnen voor het waarborgen van de veiligheid voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.

Meer informatie

Provincie Zeeland

De Provincie besteedt veel aandacht aan de coronacrisis. Er wordt informatie verstrekt over het beleid en er is een informatiepunt ingericht. Regelmatig wordt een Coronamonitor uitgebracht met informatie van en voor verschillende branches, waaronder de cultuur. Speciaal voor de culturele sector komt er een stimuleringsfonds

Meer informatie

Inventarisatie en vragenformulier

Erfgoed Zeeland heeft begin april een eerste inventarisatie uitgezet over de effecten van de coronacrisis onder het netwerk van erfgoedambtenaren in de provincie. Tussen 22 april en 18 mei is via een vragenformulier informatie verzameld over de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse erfgoedorganisaties.

Meld je aan Naar informatie over impact Download het bestand Inventarisatie resultaten


Gemeenten

Alle gemeenten geven informatie over hun beleid en de maatregelen tijdens de coronacrisis. Dat kan van belang zijn als je als organisatie deel uitmaakt van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Gemeenten kijken of ze de maatregelen van de Rijksoverheid kunnen volgen. Informeer bij je eigen gemeente om na te gaan wat er al mogelijk is.

Meer informatie

Fondsen

Vrijwel alle fondsen hebben de mogelijkheid om tijdens de coronacrisis soepel om te gaan met toepassing van de subsidievoorwaarden en termijnen. De rijksfondsen hebben bovendien 15 miljoen vrijgemaakt voor specifieke maatregelen. Dit bedrag is aanvullend op de coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen) en de algemene maatregelen.

Meer informatie

Steunmaatregelen

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen ook erfgoedorganisaties een beroep doen op de financiële steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Informatie hierover is te vinden op de pagina corona en cultuur van de website van de Rijksoverheid. Ook de websites van Belastingdienst en van de Kamer van Koophandel geven nuttige informatie.

Meer informatie

Delen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Wim Scholten, directeur van Erfgoed Zeeland. Ik geloof dat erfgoed een bijzondere waarde geeft aan het wonen, werken en recreëren in Zeeland. Beschermen, benutten en beleven van erfgoed: dat is wat mij motiveert en inspireert.

Wim Scholten, directeur Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 887 / +31 (0)6 53 61 09 69