Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Nieuws
02 juni

Coronadossier Erfgoed Zeeland

De coronacrisis is nog niet voorbij. Met de effecten ervan zullen we ook in de erfgoedsector nog lange tijd te maken hebben. Maar gelukkig ontstaat langzaam maar zeker een nieuw perspectief. Instellingen mogen onder bepaalde voorwaarden de deuren weer openen en activiteiten worden opgestart. Medewerkers en vrijwilligers, mensen en organisaties ondersteunen en inspireren elkaar. Er worden creatieve oplossingen bedacht. In ons coronadossier houden we de informatie en de ontwikkelingen up-to-date.

Bereikbaarheid Erfgoed Zeeland

Het kantoor is vanaf 2 juni weer open op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend en op dinsdag en woensdag de gehele dag. Op deze dagdelen is ook de balie weer bezet en zijn we bereikbaar via het algemene telefoonnummer. Vanaf 1 juli is het kantoor weer op iedere werkdag open.

Activiteiten zijn afgelast tot 1 juli. Raadpleeg de agenda voor actuele informatie. Bijeenkomsten in Het Schuitvlot zijn tot die tijd beperkt mogelijk. Vanaf 1 juli gelden er minder beperkingen en vanaf 1 september hopen we de situatie weer genormaliseerd te hebben,

Medewerkers werken tot 1 september nog zoveel mogelijk vanuit huis. Op de website vind je de contactgegevens van de medewerkers

Inspecties Monumentenwacht

De inspecties van de Monumentenwacht vinden beperkt doorgang. Er worden alleen inspecties uitgevoerd aan de buitenkant van het pand of als er niemand in het pand aanwezig is. Hiervoor is een speciale instructie opgesteld.

Heb je als abonnee van de Monumentenwacht vragen over de inspectie of wil je een geplande inspectie annuleren, neem dan contact op met teamleider Wim Jakobsen via mail w.jakobsen@erfgoedzeeland.nl of telefonisch +31 (0)6 22 03 28 14.

Vondstmeldingen

Voor vondstmeldingen kun je terecht op de speciale pagina op onze website. Meldingen worden volgens protocol afgehandeld. Heeft een melding van een archeologische vondst of vindplaats urgentie, neem dan contact op met adviseur archeologie Hans Jongepier via mail j.jongepier@erfgoedzeeland.nl of telefonisch via +31 (0)6 22 03 28 15.

Deponeringen

Deponeringen door archeologische bedrijven zijn vanaf 1 juli weer mogelijk. Als je voor die tijd als archeologisch bedrijf daardoor in de problemen dreigt te komen neem dan contact op met depotbeheerder Joost van den Berg via mail jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl of telefonisch via +31 (0)6 23 39 19 72.

Meer informatie

We hebben naar aanleiding van de coronacrisis speciale pagina’s op onze website ingericht, zie hieronder. Je vindt er informatie en tips. Daarmee hopen we voor het erfgoedveld in Zeeland een coördinerende, ondersteunende en vooral ook praktische functie te vervullen. Samen komen we deze crisis weer te boven!

Voor algemene informatie over coronamaatregelen verwijzen we je naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de Veiligheidsregio Zeeland.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Wim Scholten, directeur van Erfgoed Zeeland. Ik geloof dat erfgoed een bijzondere waarde geeft aan het wonen, werken en recreëren in Zeeland. Beschermen, benutten en beleven van erfgoed: dat is wat mij motiveert en inspireert.

Wim Scholten, directeur Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 887 / +31 (0)6 53 61 09 69