Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Projecten en dossiers

Project Past:Forward

2019 en 2020 staan volledig in het teken van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid daarvan organiseert Erfgoed Brabant in samenwerking met haar (inter)nationale partners, waaronder Erfgoed Zeeland, de internationale jongerenconferentie Past:Forward in Eindhoven en Waalre op 9 tot en met 11 september 2019 (for English, see below).

Herdenken

De conferentie zal volledig in het teken staan van herdenken in de brede zin van het woord. Thuisbasis wordt Eindhoven en de conferentie wordt afgesloten bij de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelden in Waalre op 11 september 2019. Past:Forward wordt georganiseerd voor en door jongeren. De conferentie wordt voorbereid en uitgevoerd door een Nederlandse denktank van jonge professionals in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar, met alle niveaus (van MBO tot WO). De organisatie heeft een Call for Proposals uitgezet, waarin ze jonge professionals uit heel Europa oproepen om een bijdrage te leveren aan de conferentie. Dat kan variëren van een interessant project of een specifieke benaderingen over het onderwerp herdenken. Denk aan films, dans, muziek, restauratieprojecten, festivals, games en VR of onderzoeken vanuit verschillende disciplines (geschiedenis, psychologie, archeologie, educatie, etcetera)

Het resultaat wordt een inspirerend programma, waarin de gedachteontwikkeling over herinneren, herdenken en vieren de leidraad is. Er wordt toegewerkt naar een concreet eindadvies met als doel een inspirerend uitgangspunt voor herdenken en vieren in de komende jaren. In herdenkingsjaar 2020 wil men verder voortborduren op de uitkomsten van de conferentie.

 

Meer informatie

Op de website van Erfgoed Brabant vindt u meer informatie over de conferentie, in het Nederlands en het Engels. Heeft u interesse in deze conferentie? Meld u dan hier alvast aan. Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met Romy van Voren (projectmedewerker Erfgoed Zeeland, rjm.van.voren@erfgoedzeeland.nl) of Marc Kocken (sectorhoofd Erfgoed en Publiek, mhjm.kocken@erfgoedzeeland.nl). Wij houden u op deze plaats op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de conferentie.

  

Erfgoed Brabant organiseert de Past:Forward Conference in opdracht van Brabant Remembers en in samenwerking met Brabant Event Bureau en Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Erfgoed Zeeland ondersteunt de organisatie in de denktank en tijdens de conferentie.

Remember

The years 2019 and 2020 mark 75 years of freedom from German occupation during the Second World War in Europe. In light of these commemorative years, Erfgoed Brabant is organizing the international Youth Conference Past:Forward in Eindhoven and Waalre from 9-11th of September 2019.

‘Remembering’ in its broad context will be the key theme of this conference. A great part of the conference will take place in Eindhoven and the conclusion of the conference will be at the Provincial commemoration of victims from Brabant in the town of Waalre on the 11th of September 2019. Past:Forward is a conference by and for young adults. Erfgoed Brabant has launched a Call for Proposals, in which they evoke young professionals from all over Europe to contribute to this conference. We invite you to use your creativity and send in Proposals for interesting projects or specific approaches to the theme of ‘remembering’. To provide you with some inspiration, think about: movies, dance, music, restoration projects, festivals, games and VR or researches from various disciplines (history, psychology, archaeology, education and so on). 

With the help of the proposals, the conference will have an inspiring programme, in which remembering and commemorating are the main subjects. The goal of this conference is to create an inspiring starting point for remembering and commemorating in the future.

More information

To find more information about the Past:Forward conference, go to the website of Erfgoed Brabant. Are you interested to partake in this conference?  Sign up early by clicking here. If you have any further questions or observations, please contact Romy van Voren (project employee at Erfgoed Zeeland, rjm.van.voren@erfgoedzeeland.nl) or Marc Kocken (head of department Heritage and Community at Erfgoed Zeeland, mhjm.kocken@erfgoedzeeland.nl). On this page, we will keep you posted on the developments concerning this conference.

 

Erfgoed Brabant is organizing the Past:Forward conference for Brabant Remembers, in close cooperation with Brabant Event Bureau and Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Erfgoed Zeeland supports the organisation in the preparations and during the conference.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Romy van Voren, projectmedewerker Zeeuwse Ankers. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je. 

Romy van Voren, projectmedewerker Zeeuwse Ankers Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 613