Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Sluiten Verwijder

Meldpunt Erfgoed Zeeland

Melding

Voetgangersbrug Kaai Sluis (2020-001)

Sluis 05-02-2020 Bedreigd erfgoed algemeen
Bedreigd erfgoed Kaai 4524 Sluis
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis voornemens zijn om een vergunning te verlenen voor het aanleggen (bouwen) van een voetgangersbrug over de historisch haven van Sluis. Dit is in tweede instantie dat het College dit voornemen heeft. Enige jaren geleden hebben we in Sluis met succes via een bezwarencommissie dit idee kunnen cancelen. Vorige keer hebben we een handtekenactie gehouden. Daarbij bleek dat 3/4 van de Sluisse inwoners TEGEN het besluit van B. en W. was. De tegenpartij, die geconcentreerd is binnen de Horeca-branche in Sluis, zorgt voor verdeeldheid binnen de Middenstandsvereniging in Sluis. De historische haven van Sluis geeft een uniek aanblik en wordt op jaarbasis duizenden malen gefotografeerd. Bekijk een folder van Sluis en men krijgt een blik op deze haven in beeld. De bouw van zo'n brug is absoluut niet noodzakelijk. Om aan de overzijde te komen moet men 100 meter omlopen. Het heeft dus geen nut. Daar komt nog bij dat de productiekosten worden begroot op 400.000 Euro. Weggegooid geld en ik kan mij instanties bedenken die fantastisch geholpen kunnen worden met zo"n bedrag. De brug is slechts voor een tweetal horeca-eigenaren aan de westelijke zijde van de Kaai. De brug zal geplaatst worden met verstoring van historische grond die is aangewezen als Rijksmonument. De haven is officieel aangeduid als Gemeentelijk erfgoed. De Stadsraad Sluis heeft officieel aangegeven TEGEN dit besluit te zijn en zal haar medewerking verlenen aan het indienen van bezwaarschriften.
Bijgewerkt op 19-05-2022 Afhandelingsstatus In behandeling Bouwjaar Huidig gebruik Beschermde status Nee

Stand van zaken

05/02/2020: de melding is uitgezet bij Erfgoedvereniging Heemschut
Geen foto's