Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Home

Over Erfgoed Zeeland

Erfgoed zit in ons hart en we zetten ons er iedere dag weer voor in. Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de samenleving geven wij betekenis aan het erfgoed en zorgen we ervoor dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties en staan voor een duurzame erfgoedzorg. Wij zijn Erfgoed Zeeland.

Medewerkers

De medewerkers zijn het kapitaal van Erfgoed Zeeland. Onze organisatie telt ongeveer 37 mensen, het merendeel in vaste dienst. Er is een wisselend aantal projectmedewerkers. We hechten aan een goede sfeer, afwisselend werk, voldoende uitdagingen, waardering en respect.

We hebben een personeelsvertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers behartigt. We zijn alert op formele én informele momenten en gelegenheden die ons verder kunnen motiveren in het werk of de werkopbrengsten kunnen verbeteren. Het delen van ‘best practices’, samenwerking en teamwork versterken het wij-gevoel en verbeteren de resultaten. Dat doen we in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten, zoals onze jaarlijkse brainstorm- en inspiratiedag op 1 april. Onze statutaire oprichtingsdatum is 1 april 2001.

Persoonlijke ontwikkeling en opleiding zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en leidinggevende. De organisatie faciliteert waar mogelijk.

Organisatie

Erfgoed Zeeland heeft een raad-van-toezichtmodel. We onderschrijven de Governance Code Cultuur en brengen de acht principes in de praktijk. Zo laten we zien dat we de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgen. De raad van toezicht is zakelijk en betrokken en telt zes leden. Het bestuur is in handen van een eenhoofdige directie.

Er zijn drie sectoren: Erfgoed en Ruimte, Erfgoed en Publiek en Bedrijfsvoering en Ondersteuning.  Er is een kleine stafafdeling communicatie en personeelszaken. 
De stafafdeling ondersteunt de raad van toezicht en directie en voorziet medewerkers van informatie en advies over personeelszaken en communicatie. 

De sector Erfgoed en Ruimte houdt zich ontwikkelingsgericht bezig met kennisopbouw, informatieverschaffing, advisering en projectontwikkeling op het terrein van archeologie, cultuurhistorie en monumenten. Onder de sector valt ook de Monumentenwacht en het Zeeuws Archeologisch Depot.

De sector Erfgoed en Publiek richt zich op de (digitale) ontsluiting van het erfgoed, op publieksactiviteiten en op educatie en participatie. Accenten liggen er bij erfgoededucatie, musea, streektalen en volkscultuur.

De sector Bedrijfsvoering en Ondersteuning verleent ondersteuning aan de sectoren en de stafafdeling op het gebied van secretariaat, ICT, service en finance. Ondersteuning wordt ook verleend aan platforms en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie over onze organisatie vind je bij beleidsinformatie.

 

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Wim Scholten, directeur van Erfgoed Zeeland. Ik geloof dat erfgoed een bijzondere waarde geeft aan het wonen, werken en recreëren in Zeeland. Beschermen, benutten en beleven van erfgoed: dat is wat mij motiveert en inspireert.

Wim Scholten, directeur Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 887 / +31 (0)6 53 61 09 69