Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Over ons

Privacyverklaring

Erfgoed Zeeland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we omgaan met privacygevoelige gegevens van klanten, werkrelaties, bezoekers, particulieren en gebruikers van onze website(s). Naast website erfgoedzeeland.nl maken wij in onze communicatie gebruik van de website boerderijenzeeland.nl.

Hoe gaan wij met je gegevens om?

Erfgoed Zeeland gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze gegeven hebt, bijvoorbeeld voor een dienst die je van ons afneemt, een activiteit waarvoor je je je hebt aangemeld of een adviesverzoek of bericht aan een van onze medewerkers. Wij bewaren je gegevens nooit langer dan nodig of wettelijk toegestaan is en wij houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vraag of klacht? Geef het aan ons door

Voor vragen over deze privacyverklaring of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je met ons contact opnemen via privacy@erfgoedzeeland.nl. In het geval van een klacht, kijken we of we er samen met je uit kunnen komen. Kom je er niet met ons uit, dan heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).