Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Over ons

Privacyverklaring

Erfgoed Zeeland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we omgaan met privacygevoelige gegevens van klanten, werkrelaties, bezoekers, particulieren en gebruikers van onze website.

Hoe gaan wij met je gegevens om?

Erfgoed Zeeland gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze gegeven hebt, bijvoorbeeld voor een dienst die je van ons afneemt, een activiteit waarvoor je je je hebt aangemeld of een adviesverzoek of bericht aan een van onze medewerkers. Wij bewaren je gegevens nooit langer dan nodig of wettelijk toegestaan is en wij houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Website cookies

Erfgoed Zeeland maakt voor deze website gebruik van analytische, functionele en tracking cookies. Cookies zijn kleine onschadelijke bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op je computer worden geplaatst.

Google Analytics

De gegevens die Google Analytics via cookies verzamelt worden geanonimiseerd verwerkt tot gebruikersstatistieken. Erfgoed Zeeland heeft de werking van deze webapplicatie privacyvriendelijk ingesteld en heeft Google geen toestemming gegeven om de verzamelde informatie te gebruiken voor andere producten en services van haar. Wij nemen geen Google (advertentie)diensten af. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen indien het bedrijf hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Social plugins

Op deze website maken wij gebruik van YouTube-video's en een Facebook-pixel voor het meten van gebruikersacties. Social plugins zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube maken ook gebruik van cookies. Erfgoed Zeeland heeft geen invloed op wat de aanbieders van deze webapplicaties met deze cookies doen. Deze tracking cookies van derden kun je uitschakelen.

Zelf cookies beheren

Cookies zijn op ieder moment door jezelf te verwijderen via het menu Instellingen van de internetbrowser waarmee je werkt. Met het verwijderen van de cookies op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon kun je op ieder moment je toestemming (weer) intrekken voor het plaatsen van bovengenoemde tracking cookies van derden via deze website.
Na een jaar verloopt automatisch je instemming en leggen we je opnieuw de cookiekeuze voor.

Je voorkeuren zijn opgeslagen

Webformulieren

Wanneer je op deze website gebruikmaakt van een (aanmeld)formulier, bijvoorbeeld om een digitale nieuwsbrief aan te vragen of een melding door te geven, vragen wij alleen die gegevens van je die nodig zijn voor het verwerken van je aanvraag of melding. De verkregen informatie bewaren wij zolang nodig is om aan je verzoek te kunnen voldoen of om je bericht naar tevredenheid te kunnen afhandelen.

Nieuwsbrief en tijdschrift

De digitale Nieuwsbrief Erfgoed Zeeland verschijnt doorgaans twaalf keer per jaar. Bij elke nieuwsbrief heb je zelf de mogelijkheid om je af te melden, je gegevens in te zien of deze aan te passen.

Als donateur van Erfgoed Zeeland en/of abonnee van de Monumentenwacht ontvang je twee keer per jaar het gedrukte tijdschrift Zeeuws Erfgoed – blad voor erfgoedliefhebbers op het door jou opgegeven postadres. (Adres)wijzigingen kun je doorgeven via het mailadres zeeuwserfgoed@erfgoedzeeland.nl.

Verwerking door derden

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen maken wij niet openbaar en delen wij niet met derden, tenzij Erfgoed Zeeland voor haar diensten gebruikmaakt van zogenoemde verwerkers, bijvoorbeeld een cloudprovider. In dat geval hebben wij met deze partij(en) een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met de verwerker zijn onder andere afspraken gemaakt over beveiliging en geheimhouding van de gegevens. In enkele gevallen zullen wij je gegevens aan een (uitvoerende) collega-organisatie verstrekken als deze betrokken is bij een gezamenlijke dienst, activiteit of evenement, of als deze organisatie deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform zoals Meldpunt Erfgoed Zeeland of Zeeuwse Ankers.

Erfgoed Zeeland zal verder de door jou verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient Erfgoed Zeeland medewerking te verlenen en zij wij verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Erfgoed Zeeland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • de website is met 'https' beveiligd;
  • de netwerkomgeving van Erfgoed Zeeland wordt door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de
    besturingssystemen zijn up-to-date;
  • toegang tot het netwerk is met wachtwoorden beveiligd en werkstations worden vergrendeld tijdens
    de afwezigheid van de gebruiker;
  • wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

Erfgoed Zeeland bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de functies en de huidige technische mogelijkheden van diensten en de website. Eventuele aanpassingen en/of vernieuwingen hiervan kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Je rechten

Je hebt het recht op inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Je verzoek kun je richten aan:

Erfgoed Zeeland
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
privacy@erfgoedzeeland.nl
+31 (0)118 670 870

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je BSN én je pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid voor gebruiken.

Vraag of klacht? Geef het aan ons door

Voor vragen over deze privacyverklaring of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je met ons contact opnemen via privacy@erfgoedzeeland.nl. In het geval van een klacht, kijken we of we er samen met je uit kunnen komen. Kom je er niet met ons uit, dan heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Rogier Havermans, sectorhoofd Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Rogier Havermans, sectorhoofd Bedrijfsvoering en Ondersteuning Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 888 / +31 (0)6 13 38 51 10
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.