Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Over ons

Raad van Toezicht en bestuur

Erfgoed Zeeland heeft een raad van toezicht die uit vijf leden bestaat. Het bestuur is in handen van een eenhoofdige directie.

Raad van toezicht

Ad Schenk, voorzitter
Francien Petiet, vicevoorzitter
Marco van Dijke, lid
Annechien Broekmeijer, lid
Jet Dominicus, lid

Bestuur

Wim Scholten, directeur-bestuurder

Vergoeding

Leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Voor de voorzitter is dat € 2.000, voor de vicevoorzitter € 1.100 en voor alle overige leden € 750 per kalenderjaar.
Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,39 per autokilometer.