Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Sluiten Verwijder

Meldpunt Erfgoed Zeeland

Melding

Constructierestanten Vliegtuigfabriek Vlissingen (dossiernummer 2022-008)

05-10-2022 1
Bedreigd erfgoed
Vorige week zijn de laatste constructierestanten van de vliegtuigfabriek uit Vlissingen naar een opslagplek getransporteerd. Het gebouw waar deze constructie elementen oorspronkelijk toebehoorde heeft een rijke Zeeuwse industriële geschiedenis die begon als moderne (elektrische) fijnmechanische gereedschapsfabriek, vervolgens vliegtuigfabriek, bedrijfsschool en op het laatst Helpt U zelf werkplaats. Ondanks pogingen en adviezen door deskundigen voor en over behoud werd het complex vanwege de slechte staat in 2007 gesloopt. Gelukkig werd destijds toch een klein deel van de constructie veiliggesteld en opgeslagen. Dit bewaarde deel dreigde begin dit jaar voor schroot afgevoerd te worden. In 2015 onderging de stoomhijskraan Schelde 38 een vergelijkbaar lot. Dit project werd, ook met uw hulp, afgelopen jaar succesvol afgerond. Mede hierom heb ik initiatief genomen om de laatste restanten van de vliegtuigfabriek te redden en een nieuw uitdagend project te starten. De constructiedelen zijn eigendom van de stichting stoomhijskraan schelde 38. Vanuit deze stichting willen we het project voor behoud, restauratie en herbestemming vormgeven. De delen zijn nu tijdelijk bij North Sea port opgeslagen. Het behoud voor de toekomst is echter onzeker. Wij zoeken hulp bij het behoud van dit bedreigd Zeeuws industrieel erfgoed. Daarom maak ik graag deze melding.
Bijgewerkt op 12-12-2023 Afhandelingsstatus In behandeling Bouwjaar Huidig gebruik Beschermde status Nee

Stand van zaken

5/10/22: De melding is uitgezet bij de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland en bij Heemschut