Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Informatie, advies en ondersteuning

Contactpersonen archeologie Zeeland

Provincie Zeeland

Mw. N.J.G. (Nathalie) de Visser
Senior KNA archeoloog
T 06 25 72 66 87
njg.de.visser@zeeland.nl

www.zeeland.nl

Erfgoed Zeeland

Helpdesk Archeologie

Dhr. J. (Hans) Jongepier
Adviseur archeologie
KNA archeoloog MA / Senior KNA prospector
T 0118 670 878
M 06 2203 2815
helpdeskarcheologie@erfgoedzeeland.nl

 

Gemeente Terneuzen

Mw. M. (Marion) Burger
Adviserend senior KNA archeoloog / beleidsmedewerker cultuurhistorie en archeologie
M 06 40 98 56 77
m.burger@terneuzen.nl

  
Gemeenten Hulst en Sluis

Mw. M. (Marion) Burger
Adviserend senior KNA archeoloog
M 06 40 98 56 77
marionburger@erfgoed-advies.com

Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen

Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband - OAS
adviesarcheologie@erfgoedzeeland.nl

Dhr. K.J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert
Adviseur archeologie
Senior KNA archeoloog
T 0113 249 715
T 0118 670 611
M 06 24 97 96 71
k.kerckhaert@goes.nl
kjr.kerckhaert@erfgoedzeeland.nl

Dhr. M. (Marijn) van de Glind
Adviseur archeologie
Senior KNA archeoloog
T 0118 670 605
M 06 15 26 89 66
m.vande.glind@erfgoedzeeland.nl

www.erfgoedzeeland.nl/oas-archeologie

Gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen

Walcherse Archeologische Dienst - WAD

Dhr. B.H.F.M. (Bernard) Meijlink
Senior KNA archeloog
M 06 52 55 29 25
b.meijlink@middelburg.nl

Dhr. B. (Bram) Silkens
Senior KNA archeloog
M 06 50 85 01 64
b.silkens@middelburg.nl

www.archeologiewalcheren.nl 

Gemeente Schouwen-Duiveland

Dhr. G. (Guus) Besuijen
Beleidsmedewerker Erfgoed & Erfgoedcoördinatie
T 0111 452455
guus.besuijen@schouwen-duiveland.nl

Zeeuws Archeologisch Depot

Erfgoed Zeeland - ZAD
depot@erfgoedzeeland.nl

Dhr. J.J.H. (Joost) van den Berg
Depotbeheerder
KNA Specialist Materialen
T 0118 670 618
jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Depothouder
p/a mw. N.J.G. (Nathalie) de Visser
T 06 25 72 66 87
njg.de.visser@zeeland.nl

Websites

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer - SIKB archeologie  
www.sikb.nl/archeologie

SIKB Actorregister archeologie
www.sikb.nl/archeologie/certificeren-en-registratie/actorregister