Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Monumentale panden aan de kaai in Veere.
Terug Nieuws
01 januari

Van fiscale aftrek voor monumenten naar subsidie

Vanaf 1 januari 2019 is fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten niet meer mogelijk. In plaats hiervoor komen er een subsidieregeling en een financieringsregeling.

Gevolgen van de afschaffing fiscale aftrek

  1. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen over 2018 nog steeds gebruik maken van de fiscale aftrek voor onderhoud aan hun rijksmonumenten. Voorwaarde hiervoor is dat de onderhoudskosten in 2018 zijn betaald! Kosten, die na 31 december 2018 zijn betaald kunnen niet meer fiscaal worden verrekend.
  2. Eigenaren van een rijksmonumenten met een woonfunctie (voor eigen gebruik, maar ook voor verhuur) kunnen vanaf 2019 gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. Voor deze regeling is budget van € 50 miljoen beschikbaar en kan een subsidie worden aangevraagd van 38% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten worden daarbij bepaald op basis van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten behorend bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). De Leidraad is te lezen op de website van de overheid
    Eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen altijd gebruik maken van de nieuwe  subsidieregeling, maar eigenaren van bepaalde categorieën monumenten (bijvoorbeeld een molen met woonfunctie) kunnen een keuze maken voor de nieuwe regeling of de oude regeling (Sim).
  3. In plaats van subsidie kunnen eigenaren ook kiezen van een laagrentende financiering van de kosten van instandhouding van hun rijksmonument. Met het gebruikmaken van een dergelijke financiering komt de mogelijk voor subsidie te vervallen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van monumenten.nl.

 

Delen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41