Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Nieuws
26 september

Verslag contactdag Erfgoed en Ruimte

De Nieuwe Kerk in Zierikzee was op donderdag 26 september 2019 de locatie van de derde contactdag Erfgoed en Ruimte. Het organiseren van contactdagen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het terrein van het cultureel erfgoed is een van de initiatieven van het samenwerkingsverband van provinciale vrijwilligersorganisaties, platforms en Erfgoed Zeeland. Ontmoeten, inspireren en delen van kennis en informatie stonden tijdens de bijeenkomst centraal.

Omgevingswet

De circa 45 aanwezigen werden van harte welkom geheten door wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dagvoorzitter Jan van de Voorde, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland, introduceerde kort het programma. Thema van de bijeenkomst was de nieuwe Omgevingswet en de bijdrage die de erfgoedvrijwilligersorganisaties vanuit het oogpunt van participatie aan de Zeeuwse gemeenten kunnen leveren bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisies. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de Zeeuwse erfgoedvrijwilligersorganisaties en beleidsmakers en bestuurders van de Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat en Erfgoed Zeeland.

Delen