Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Nieuws
21 januari

Laat weten hoe Zeeland er in 2050 uit moet zien!

We krijgen andere wensen op het gebied van wonen en werken en zien veranderingen in het klimaat en de biodiversiteit. Hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Hoe staat Zeeland ervoor in 2050 en wat gaan we doen om in Zeeland prettig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren? Hiervoor hebben we in Zeeland, gecoördineerd door de Provincie Zeeland en in co-creatie met ruim vijftig andere Zeeuwse overheden, een ontwerp Omgevingsvisie gemaakt.

Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is een kijk op de toekomst van Zeeland waarin bovenstaande onderwerpen samen komen. De komende weken vragen we je mening. Die mening gaan we gebruiken om ambities te verbeteren, de visie aan te scherpen en het product verder te vormen tot een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie.

De visie is voor en door de Zeeuwen. Daarom hoort de Provincie Zeeland graag je mening vóór 26 maart 2021 via het reactieformulier Omgevingsvisie!

Achterbanraadpleging

De Provincie Zeeland is ook gestart met de achterbanraadpleging voor de Omgevingsvisie 2021. De afgelopen anderhalf jaar is Erfgoed Zeeland nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze visie. Aan de achterban van de organisaties die hieraan hebben meegewerkt wordt nu het voorontwerp van de visie voorgelegd.

Doel van deze raadpleging is om de visie naar aanleiding van de binnengekomen reacties nog verder te verbeteren, om medewerking te vragen bij de uitvoering van de acties zoals opgenomen in de visie en om het draagvlak voor de visie te peilen en te vergroten. De raadpleging voor het werkveld erfgoed zal door de Provincie in samenwerking met het Netwerk Erfgoedorganisaties onder leiding van Erfgoed Zeeland worden georganiseerd en plaatsvinden in de periode januari - april 2021. 

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 616 / +31 (0)6 55 32 17 99