Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug OAS Archeologie

Veelgestelde vragen

Ondanks dat archeologie een integraal onderdeel is van de ruimtelijke ordening bestaat ook binnen de gemeentelijke organisatie nog vaak onduidelijkheid over hoe nu om te gaan met archeologie. Dit blijkt uit de vragen die tijdens het archeologisch spreekuur aan de adviseur archeologie worden gesteld. Hieronder worden enkele van deze vragen belicht. Uiteraard zal het overzicht in de komende tijd worden aangevuld.

Hoe kan het archeologiebeleid op een eenvoudige manier in de gemeentelijke organisatie worden geïmplementeerd?

In het algemeen geldt dat bekendheid van afdelingen met elkaars beleid wordt bevorderd door regelmatig contact. Bekende formats hiervoor zijn bijvoorbeeld een maandelijks overleg met de verschillende afdelingen of een regelmatig presentatie van beleid en actualiteiten van een afdeling (bron: archeologieinnederland.nl).

Mogen lokale amateurarcheologen een inventariserend onderzoek uitvoeren in plaats van een gecertificeerd onderzoeksbureau?

Voor amateurarcheologen gelden de krachtens de wet gestelde normen. Het zetten van boringen of het trekken van proefsleuven is voorbehouden aan instanties met een opgravingsvergunning. Dit betekent dat het voor amateurarcheologen vrijwel onmogelijk is zelfstandig (veld)onderzoek te doen. In een Programma van Eisen (PvE) voor archeologisch onderzoek kan wel worden opgenomen dat amateurarcheologen aan het onderzoek mogen meedoen, onder verantwoordelijkheid en leiding van een bedrijf met opgravingsvergunning. Een gemeente kan deze wens ook in het gemeentelijke archeologiebeleid opnemen (bron: archeologieinnederland.nl).

Wat doe ik als een archeologisch bedrijf een verkeerd of onvolledig rapport of advies aanlevert?

Als opdrachtgever is het altijd van belang duidelijk te maken welke vragen het onderzoek moet beantwoorden. Het loont de moeite hier goed over na te denken, ook in samenwerking met andere afdelingen. Wellicht kan een iets anders gestelde opdracht ook gegevens opleveren die voor andere afdelingen van belang zijn.

Bedenk ook welke vragen in de verdere procedure (bijvoorbeeld een milieueffectrapportage (m.e.r.) of een Tracébesluit) een rol kunnen gaan spelen. Zorg ervoor dat in het Programma van Eisen (PvE) expliciet staat vermeld welke vragen beantwoord moeten worden en aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen.

Ga er niet voetstoots vanuit dat een archeologisch bedrijf even goed thuis is in ruimtelijke procedures als u zelf. ‘Archeologisch onderzoek voor een m.e.r.’ bijvoorbeeld is een veel te ruime opdrachtbeschrijving. Ten behoeve van wat voor besluit wordt de m.e.r. uitgevoerd? Wat voor ingreep vindt er plaats? Welke alternatieven worden overwogen? Welke gegevens zijn nodig om het effect van de verschillende alternatieven op het bodemarchief te bepalen? (bron: archeologieinnederland.nl).

Kan ik je verder helpen?

Als archeoloog van het OAS houd ik mij bezig met beleidsadvisering, publieksgerichte activiteiten en andere werkzaamheden op het gebied van de gemeentelijke archeologie. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik ze graag voor je!

Karel-Jan Kerckhaert, adviseur archeologie Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)113 249 715 / +31 (0)6 20 43 64 77
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.