Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Informatie, advies en ondersteuning

Leskist 'Een koffer vol scherven'

De leskist 'Een koffer vol scherven' laat leerlingen kennismaken met het werk van de archeoloog en met archeologie als wetenschap. Door op school te werken met de leskist worden de leerlingen goed voorbereid op een mogelijk bezoek aan een opgraving, museum of archeologisch depot. Het lesmateriaal is ontwikkeld door de Stichting Nederlandse Archeologie. De leskist is aangevuld met archeologisch materiaal van Erfgoed Zeeland.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding, een set werkbladen voor leerlingen, een dvd, een tijdbalk en vijftien tot twintig archeologische vondsten. Bij de werkbladen hoort een krant met een tijdbalk, determinatiekaart, vondstkaarten, vondstzakjes met archeologisch materiaal en situatietekeningen.

Leerdoelen

De leerlingen maken kennis met verschillende aspecten van archeologie. Ze ontwikkelen historisch besef en ze ontwikkelen vaardigheden, zoals het goed leren kijken, onderzoeken, vergelijken, voorwerpen in een context plaatsen, het stellen van vragen.

Details

De leskist

‘Een koffer vol scherven’ is geschikt vanaf groep vijf primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs.

Vakken: Geschiedenis, aardrijkskunde
Leslocatie: In de klas
Tijdsbeslag: Naar keuze. Uitleentermijn leskist: maximaal 6 weken
Kosten: Geen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Jacquelien van Gelderen, administratief-secretarieel medewerker bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Jacquelien van Gelderen, administratief-secretarieel medewerker Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 607