Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Zeeland is rijk bedeeld met monumenten. Geen provincie met zoveel gebouwde monumenten per inwoner dan Zeeland. We hebben meer dan 3.500 rijksmonumenten, circa 800 gemeentelijke monumenten en 19 beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast zijn er 73 archeologische monumenten en verschillende groene monumenten. Karakteristiek en beeldbepalend voor Zeeland zijn de historische kerken, boerderijen en molens. Ook het maritieme en industriële erfgoed zijn zichtbaar in het landschap aanwezig.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Erfgoed Zeeland adviseert en ondersteunt overheden en erfgoedorganisaties bij het omgaan met monumenten.

Wij organiseren netwerkdagen en dragen bij aan het verspreiden van informatie. We bieden gemeenten de helpende hand bij de uitvoering van hun (wettelijke) taken op het gebied van de monumentenzorg. Dat doen we door het houden van het beleidsoverleg en planoverleg vergunningen en door het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Voor overheden stellen wij gemeentelijke monumentenlijsten op en voeren bouwhistorisch onderzoek.

We bieden ondersteuning aan de provinciale platforms die zich bezighouden met (aspecten van) monumentenzorg, zoals het Provinciaal Molenoverleg Zeeland en het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland.

Samen beschermen, benutten en beleven we het erfgoed

We werken samen en hebben regelmatig contact met andere organisaties die zich inspannen voor de gebouwde monumenten. Op provinciaal niveau zijn dat de Boerderijenstichting Zeeland, de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, de provinciale commissie van de Bond Heemschut, de stichting Behoud kerkelijke gebouwen in Zuid-Nederland en de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland.

Samenwerken doen we ook binnen het netwerk Erfgoed en Ruimte, een netwerkstructuur van erfgoedorganisaties met expertise over het ruimtelijke erfgoed in Zeeland.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41