Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Nieuws
14 februari

Startbijeenkomst kerkenvisies Zeeland

Erfgoed Zeeland organiseerde op 14 februari 2019 samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over het opzetten van kerkenvisies. Religieus erfgoed is door het Rijk genoemd als speerpunt in het nieuwe erfgoedbeleid van Erfgoed Telt!

Integrale kerkenvisie

Het ministerie van OCW stelt vanaf 1 januari 2019 drie jaar lang circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, worden beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om een dergelijke integrale kerkenvisie op te stellen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft nu ook een handreiking gemaakt over hoe zo’n visie op te stellen.

Kerkenvisies in Zeeland

In de eerste helft van 2019 hielden de RCE en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed daarom in alle provincies informatiebijeenkomsten over de kerkenvisies. Daar is uitleg gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisies en de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben David Koren, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

David Koren, adviseur cultuurhistorie en monumenten Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 876 / +31 (0)6 25 72 67 34