Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Nieuws
17 november

Boerderijenregisseur gaat binnenkort van start

Binnenkort kunnen eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang gebruik maken van de diensten van een Boerderijenregisseur.

Boerderijenregisseur

Deze boerderijenregisseur, die zal zijn ondergebracht bij de Boerderijenstichting Zeeland (BSZ), zal eigenaren bijstaan bij plannen voor behoud en doorontwikkeling van hun historische boerderij. Het advies en de ondersteuning kunnen divers van aard zijn, zoals het nagaan van financiële regelingen, het ondersteunen van de eigenaar bij de ruimtelijke planvorming en het opzetten van een exploitatiemodel voor een of meerdere erfonderdelen.

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname zijn onder andere dat de boerderij geplaatst is op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang en dat de planvorming een complex vraagstuk inhoudt. Het project, met in eerste instantie een looptijd van twee jaar, wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en zal nog dit jaar van start gaan. 

Meer informatie

Meer informatie zal op korte termijn op de site van de Boerderijenstichting Zeeland geplaatst worden.

Bekijk ook deze informatie

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 616 / +31 (0)6 55 32 17 99