Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Projecten en dossiers

Bestemming voor de Boerderij

Het project Betere Bestemming voor de Boerderij is in de periode maart–december 2018 uitgevoerd met als doelstelling (toekomstige) wensen en mogelijkheden voor behoud en doorontwikkeling van het agrarisch erfgoed in Zeeland in beeld te brengen. Daartoe werden in de loop van 2018 gesprekken gevoerd met eigenaren van historische boerderijen, stakeholders, de Provincie Zeeland en zes Zeeuwse gemeenten.

Behoud van het Zeeuws agrarische erfgoed

Binnen het project lag de focus op de boerderij-eigenaar. Zestien eigenaren van historische boerderijen in Zeeuwse krimpregio’s zijn hiertoe geïnterviewd. Vervolgens zijn de wensen en verwachtingen van deze eigenaren gespiegeld aan het huidige ruimtelijke beleid van de desbetreffende gemeenten en de Provincie Zeeland. Bij het onderzoek lag speciale focus op mogelijk in te passen verbeteringen in de in voorbereiding zijnde provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies, die de Zeeuwse overheden de komende jaren zullen opstellen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet in 2021. Uitgangspunt hierbij is het denken in kansen en mogelijkheden, met het behoud van het voor Zeeland zo karakteristieke agrarisch erfgoed als uitgangspunt.

Samen geven we boerderijen een betere bestemming

Betere Bestemming voor de Boerderij is een project dat is uitgevoerd en gefinancierd vanuit het programma Erfgoed en Ruimte (Programmalijn Landschap: transformatie van het landelijke gebied) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De projectleiding lag bij Erfgoed Zeeland, de overige projectdeelnemers waren de Provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de gemeenten Borsele, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen en Veere.

Presentatie eindrapport

Op 12 april 2019 is in de Filmzaal van de Abdij in Middelburg het eindrapport gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst 'Een visie op agrarisch erfgoed in Zeeland'. Tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal staan hoe wij in de nabije toekomst om moeten en kunnen gaan met het agrarisch erfgoed in Zeeland. De nadruk lag hierbij op de ruimtelijke kwaliteit. Erfgoed Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Boerderijenstichting Zeeland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben korte presentaties verzorgd omtrent dit thema. 

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 616 / +31 (0)6 55 32 17 99