Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
De Omgevingswet is één samenhangende wet die bestaande wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, bundelt. Deze is per 1 januari 2024 in werking getreden. Aangezien erfgoed deel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, is ook erfgoed in de nieuwe wetgeving verankerd.

Omgevingsvisie en omgevingsplannen

Voortvloeiend uit de Omgevingswet moeten Rijk, provincies en gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. Het Rijk, de Provincie Zeeland en enkele gemeenten hebben al een omgevingsvisie. Een aantal gemeenten is nog bezig met het opstellen van deze visie of is aan de voorbereiding bezig. Dit moet voor 1 januari 2027 afgerond zijn.

Provinciale omgevingsvisie

In de Omgevingswet worden alle bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. In de Zeeuwse Omgevingsvisie legt de Provincie Zeeland al haar doelen en ambities voor de lange termijn vast. De onderwerpen die in deze omgevingsvisie aan de orde komen zijn divers, van wonen, landbouw en circulaire economie, tot leefbaarheid, recreatie en erfgoed. Dit zijn onderwerpen die heel veel mensen aangaan. Daarom stelt de Provincie haar omgevingsvisie niet alleen op, maar doet zij dit in samenspraak met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden. Kijk voor meer uitleg en het laatste nieuws op de website van de Zeeuwse Omgevingsvisie van de Provincie Zeeland.

Gemeentelijke omgevingsvisies

Gemeenten moeten uiterlijk in 2027 een omgevingsvisie voor hun grondgebied hebben vastgesteld. Hierin leggen gemeenten hun ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Bij het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie hebben gemeenten veel beleidsvrijheid; het is aan gemeenten om te bepalen hoeveel ruimte zij willen bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en de overheid zelf. Deze ambities kunnen het beste bepaald worden in overleg met college, raad, ambtelijke organisatie maar zeker ook de buitenwereld. Dit in de vorm van burgerparticipatie. Daarnaast dient het aanbeveling contacten te leggen met interbestuurlijke partners zoals de provincie en het waterschap, en ketenpartners, zoals de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en buurgemeenten.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Erfgoed Zeeland stimuleert overheden en organisaties om erfgoed op een goede manier te verankeren in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dat doen we door te adviseren en te informeren. We organiseren ook kennisdagen en netwerkbijeenkomsten voor erfgoedambtenaren.

Peter Zwemer

Ik ben Peter Zwemer, adviseur erfgoed bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Peter Zwemer, adviseur erfgoed Mail Stuur me een mail Of bel me: (0)118 670 605 / +31 (0)6 25 72 67 34
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.