Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
De Omgevingswet is één samenhangende wet die bestaande wetten en regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, bundelt en op 1 januari 2022 in werking treedt. Aangezien erfgoed deel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, zal ook erfgoed in de nieuwe wetgeving verankerd worden.

Omgevingsvisie en omgevingsplannen

Voortvloeiend uit de Omgevingswet moeten Rijk, provincies en gemeenten een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opstellen. Momenteel zijn deze overheden, in samenspraak met belanghebbende organisaties en bewoners, druk bezig met de totstandkoming van de omgevingsvisies; het Rijk met de NOVI, de Provincie Zeeland met de Zeeuwse omgevingsvisie en de Zeeuwse gemeenten met de gemeentelijke omgevingsvisies.

Provinciale Omgevingsvisie

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden alle bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. In de Provinciale Omgevingsvisie legt de provincie al haar doelen en ambities voor de lange termijn vast. De onderwerpen die in de Provinciale Omgevingsvisie aan de orde komen zijn divers, van wonen, landbouw en circulaire economie, tot leefbaarheid, recreatie en erfgoed. Dit zijn onderwerpen die heel veel mensen aangaan. Daarom stelt de Provincie haar omgevingsvisie niet alleen op, maar doet zij dit in samenspraak met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden. Kijk voor meer uitleg en het laatste nieuws in het digitale magazine Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 van de Provincie Zeeland. 

Achterbanraadpleging erfgoed

In de periode januari-april 2021 zal de Provincie een brede achterbanraadpleging uitvoeren waarin het voorontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie aan de deelnemers wordt voorgelegd. Voor het onderwerp erfgoed zal de Provincie een bijeenkomst verzorgen in nauwe samenwerking met Erfgoed Zeeland. Meer informatie over inhoud en tijdstip van deze bijeenkomst zal op korte termijn door Erfgoed Zeeland aan de provinciale erfgoedorganisaties gecommuniceerd worden.

Gemeentelijke Omgevingsvisies

Gemeenten moeten uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie voor hun grondgebied hebben vastgesteld. Hierin leggen gemeenten hun ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Bij het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie hebben gemeenten veel beleidsvrijheid; het is aan gemeenten om te bepalen hoeveel ruimte zij willen bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en de overheid zelf. Deze ambities kunnen het beste bepaald worden in overleg met college, raad, ambtelijke organisatie maar zeker ook de buitenwereld. Dit in de vorm van burgerparticipatie. Daarnaast dient het aanbeveling contacten te leggen met interbestuurlijke partners zoals de provincie en het waterschap, en ketenpartners, zoals de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en buurgemeenten.

Erfgoedgerelateerde acties

Het is wenselijk dat erfgoed stevig verankerd wordt in de op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie. Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten al een aantal specifiek aan erfgoed gerelateerde acties uitvoert voordat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Meer informatie hierover vind je door te klikken op de onderstaande informatietegels.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Erfgoed Zeeland stimuleert overheden en organisaties om erfgoed op een goed manier te verankeren in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Dat doen we door te adviseren en te informeren. We organiseren inspiratiesessies en brainstormbijeenkomsten.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.