Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Zonder agrarisch erfgoed zou Zeeland er heel anders uitzien. De karakteristieke verschijningsvorm van de vele honderden historische boerderijen geven kleur aan het landschap en geven het een geheel eigen en herkenbaar karakter. Het gaat hierbij niet alleen om de historische erfbebouwing, maar ook om de (historische) erfbeplanting en –inrichting.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Erfgoed Zeeland adviseert overheden, erfgoedorganisaties, boerderijeigenaren en marktpartijen over diverse aspecten met betrekking tot de omgang met het agrarisch erfgoed in Zeeland. Via de helpdesk beantwoorden we vragen of verwijzen we door naar de juiste personen of instanties. We doen inventariserend onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van historische boerderijen en naar de mogelijkheden voor behoud ervan in de vorm van her- of nevenbestemming.

Samen beschermen, benutten en beschermen we het erfgoed

We werken samen en stemmen af met de Provincie Zeeland, de Boerderijenstichting Zeeland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Beide stichtingen beschikken over specifieke expertise over het agrarisch erfgoed in Zeeland en maken deel uit van het netwerk Erfgoed en Ruimte.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 616 / +31 (0)6 55 32 17 99