Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland voert bouwkundige inspecties aan monumentenpanden uit en geeft onafhankelijk advies over het onderhoud. De bevindingen en adviezen leggen we vast in een overzichtelijke rapportage. Iedere monumenteneigenaar kan gebruikmaken van onze diensten. Ben je geen abonnee van de Monumentenwacht, dan betaal je voor de inspecties een hoger uurtarief.

Reguliere inspectie

Voor abonnees voeren we de inspecties periodiek uit: 1 keer per jaar, 1 keer per 2 jaar of volgens een ander schema. Hiervoor kun je een abonnement afsluiten tegen een gereduceerd uurtarief.

Nulmeting

Ben je eigenaar van een rijksmonument dat niet primair bestemd is voor bewoning? Zoals een kerk, molen of fabriek. Dan kun je voor het planmatig onderhoud instandhoudingssubsidie aanvragen. Voor subsidie gelden een aantal voorwaarden. Eén daarvan is het opstellen van een zesjarig periodiek instandhoudingsplan met nulmeting. De Monumentenwacht kan deze nulmeting voor je uitvoeren.

Aankoopinspectie

Het kopen van een monumentaal of beeldbepalend pand is een beslissing die u niet zomaar neemt. U wilt achteraf niet met verborgen bouwkundige gebreken en onvoorziene onderhoudskosten te maken krijgen. Een grondige inspectie vooraf is dan een optie.

Hoe is de bouwkundige staat? Is die vloer wel goed? Zit er houtworm in de dakbalken? Moeten de goten al vervangen worden? Is er veel achterstallig onderhoud? De Monumentenwacht kan voor u als koper van een monumentenpand een aankoopinspectie uitvoeren.

Inspectie bij verkoop

Mocht je verkoper van een monumentenpand zijn, dan kunnen wij eveneens een (aankoop)inspectie uitvoeren om de staat van onderhoud vast te leggen en zo mede de verkoop te bevorderen. De Monumentenwacht informeert je graag verder over de mogelijkheden.

Quick Scan

Klanten van de RestauratieWijzer kunnen bij de Monumentenwacht een Quick Scan aanvragen. Er vindt een visueel onderzoek (keuring) plaats op alle essentiële punten en de kosten worden berekend van herstel en onderhoud. Het gaat hierbij om kosten die te verwachten zijn binnen twee à drie jaar. De Quick Scan wordt uitgevoerd met behulp van kengetallen en een met het Restauratiefonds afgesproken protocol. Aan de uitkomst kunnen geen rechten worden ontleend. Als eventueel vervolgonderzoek  noodzakelijk is, wordt dat in de Quick Scan vermeld.

Op maat

Er is altijd de mogelijkheid om een inspectie of een advies op maat te laten uitvoeren.

Aanvraag eenmalige bouwkundige inspectie

Gegevens aanvrager
Gegevens bouwwerk

Misschien ook interessant voor jou

We helpen je graag verder

Het team Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en goed opgeleide monumentenwachters en adviseurs. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen. Wim Jakobsen, teamleider Monumentenwacht Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 610