Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Op deze pagina vind je informatie over het digitaliseren van erfgoed. Onder andere handleidingen en cursussen, een overzicht van subsidies voor digitaal erfgoed en informatie over wetgeving rondom digitalisering. Heb je nog vragen? Neem dan vooral contact op met Sies Vonk, de digitaal erfgoed coach van Zeeland.

Nieuws

Netwerk digitaal erfgoed

Voorzieningen en diensten op het gebied van digitalisering

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ontwikkelt in samenwerking met erfgoedinstellingen voorzieningen en diensten op het gebied van digitalisering. De missie en de visie van het NDE zijn gebaseerd op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. In de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) staat beschreven wat de erfgoedinstellingen samen in het netwerk willen bereiken. Zie voor meer informatie het overzicht van de doelen en de principes van de DERA hieronder. 

Wil je dat jouw organisatie onderdeel wordt van het NDE en werkt jouw organisatie volgens de uitgangspunten van de Strategie? Onderteken dan het Manifest!

Cursussen en handleidingen

 • Leren Preserveren is een online cursus voor het duurzaam toegankelijk maken van digitale collecties gericht op de (beginnende) erfgoedprofessional.

 • Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties is een digitale handleiding voor collectiebeherende instellingen die advies kunnen gebruiken bij het digitaliseren van hun collectie. De handleiding is een uitgave van Erfgoedhuis Zuid-Holland in samenwerking met het NDE. 

 • Eerste hulp bij digitaal archiveren voor particulieren is een handleiding die hulp geeft aan personen en kleine organisaties die digitale bestanden maken die zij voor langere tijd willen bewaren en gebruiken. 

 • Onze collega's van Erfgoed Gelderland hebben een handleiding geschreven voor erfgoedinstellingen over het werken met Wikipedia/Wikimedia.

Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is een aanrader voor al je vragen rondom archieven. Maak een profiel aan en maak gebruik van de enorme gezamenlijke kennis van collega’s in het hele land.

Digitalisering en wetgeving

 • Auteursrechten Team Brabant Cloud heeft een factsheet over auteursrechten gemaakt. Download hier de factsheet.

 • Creative Commons Door middel van zes standaardlicenties biedt Creative Commons creatieve makers de vrijheid om flexibel met auteursrecht om te gaan.

 • AVG Voor musea en andere erfgoedinstellingen ontwikkelde Erfgoedhuis Zuid-Holland de handleiding Succesvol beheer van privacy- en informatievoorschriften in kleine musea. De toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor erfgoedinstellingen. Download hier de handleiding. 

Mondriaan Fonds

 • Open Oproep Digitaal Erfgoed Een oproep voor projecten die erfgoedcollecties toegankelijk maken voor een breed publiek, de interactiviteit van digitale collecties vergroten en de relatie tussen burger en cultureel erfgoed beogen te versterken. De sluitingsdatum is 3 augustus 2020. 

 • 75 Jaar Vrijheid - Open Oproep Digitalisering De oproep richt zich op het digitaliseren van Tweede Wereldoorlog-collecties, met als doel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de collecties voor een passend publiek op duurzame wijze te vergroten. De sluitingsdatum van de tweede aanvraagronde is 7 september 2020.

Linked Open Data en Terminologiebronnen

Linked Open Data is een manier om gegevens online te publiceren zodat ze (her)bruikbaar zijn. Terminologiebronnen zijn een essentieel onderdeel van Linked Open Data.

 • Bij het NDE kun je zoeken in de beschikbare termenlijsten.

 • Onze zuiderburen hebben een uitgebreide WIKI ontwikkeld voor het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale erfgoedcollecties. Een toolbox met richtlijnen, standaarden en publicaties. Onder meer: hoe een collectie geografisch te ontsluiten

 • Eenvoudig gegevens in een collectieregistratiesysteem opschonen? Volg de online cursus OpenRefine op de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

 • Onze zuiderburen ontwikkelden samen met onder meer Netwerk Oorlogsbronnen een handleiding voor het opschonen van trefwoorden door deze te verbinden aan thesauri of terminologiebronnen.

Video De kracht van Linked Data 

Delen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Sies Vonk, digitaal erfgoed coach bij Erfgoed Zeeland. Erfgoedinstellingen kunnen bij mij terecht met vragen over collectieregistratie, subsidies, auteursrechten, duurzame opslag van gegevens, AVG en nog veel meer.

Sies Vonk, digitaal erfgoed coach Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)6 52 78 94 03