Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Informatie, advies en ondersteuning

Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie

Het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie is een afstemmingsplatform van en voor overheden. De deelnemende partijen zijn de Provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het overleg biedt de mogelijkheid om elkaar te informeren over ontwikkelingen in beleid en onderzoek. Discussie en kennisoverdracht leiden tot nieuw inzicht en zo kan gezamenlijk afstemming worden bereikt, doelmatig worden gewerkt en versnippering worden voorkomen.

Bijeenkomsten

In het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA) zijn onder meer de aanvullende provinciale richtlijnen voor archeologisch onderzoek voorbereid. Het PROZA komt ieder kwartaal bijeen. Erfgoed Zeeland vervult de voorzittersrol en verzorgt het secretariaat. 

Kunnen we je verder helpen?

Het team archeologie van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en gekwalificeerde archeologen. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen.

Robert van Dierendonck, vrijwilliger archeologie / wetenschappelijk onderzoeker Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 877 / +31 (0)6 15 25 08 17

Wellicht interessant voor jou?