Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Informatie, advies en ondersteuning

Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie

Het Provinciebreed Overleg Zeeuwse Archeologie (PROZA) is een afstemmingsplatform van en voor overheden. De deelnemende partijen zijn de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, de Zeeuwse gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het overleg biedt de mogelijkheid om elkaar te informeren over ontwikkelingen in beleid en onderzoek. Discussie en kennisoverdracht leiden tot nieuw inzicht en zo kan gezamenlijk afstemming worden bereikt, doelmatig worden gewerkt en versnippering worden voorkomen.

Bijeenkomsten

In het PROZA zijn onder meer de aanvullende provinciale richtlijnen voor archeologisch onderzoek voorbereid. Het PROZA komt ieder kwartaal bijeen. Erfgoed Zeeland vervult de voorzittersrol en verzorgt het secretariaat. 

Wellicht interessant voor jou?

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Margreet Altena, administratief-secretarieel medewerker bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Margreet Altena, administratief-secretarieel medewerker Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 885