Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Nieuws
23 juli

Onderzoeksresultaten klanttevredenheid Monumentenwacht

Eind 2019 heeft Erfgoed Zeeland een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de abonnees van de Monumentenwacht. Dat leverde veel positieve en nuttige informatie op. De klanttevredenheid onder de abonnees is hoog. De inspecties, de informatievoorziening en de organisatie kregen een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Aan het onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, deden 218 van de 671 abonnees mee, wat neerkomt op een betrouwbare representatie van 32,5%. Het onderzoeksrapport is in 2020 gepresenteerd en bij Erfgoed Zeeland aan te vragen.

Aanleiding onderzoek

Inzicht in de klanttevredenheid en behoeften van de abonnees is belangrijk voor Erfgoed Zeeland. Door het onderzoek leren we onze abonnees nog beter kennen en kunnen we de dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen. De centrale vragen van het onderzoek waren dan ook: wat is de klanttevredenheid van de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland? Welke wensen en suggesties hebben de abonnees ten aanzien van de diensten die Erfgoed Zeeland aanbiedt?

Achtergrond abonnees

De meeste respondenten zijn particulier en doorgaans eigenaar van één rijksmonument. De leeftijd van de abonnees laat een vergrijsd beeld zien met een gemiddelde van 67,4 jaar. Minimumleeftijd van de eigenaar/beheerder is 35 jaar en maximumleeftijd is 94 jaar. De helft van de respondenten is tussen 61 en 73 jaar oud. Gemiddeld genomen bezitten de eigenaren hun monument al iets langer dan 27 jaar, maar er is een groot aantal uitschieters van abonnees waarvan het monument al meer dan 100 jaar (familie)bezit is. De meeste abonnees wonen of zijn gevestigd op Walcheren (51,8%), gevolgd door de Oosterschelderegio (30,3%), Zeeuws-Vlaanderen (11,9%) en buiten Zeeland (6,0%).


Tevredenheid over de inspecties


Behoefte aan aanvullende informatie

Het duurzaam monumentenpaspoort

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van een duurzaam monumentenpaspoort voor woonhuismonumenten. Begin 2020 is de definitieve, digitale variant opgeleverd. Van de respondenten beschikt 10% over de eerste versie van het paspoort. Zij zijn over het algemeen tevreden en geven het een rapportcijfer van 6,8. Het merendeel van de respondenten (90%) heeft geen paspoort. Zij hebben vooral behoefte aan informatie.


Behoeften bij het duurzaam monumentenpaspoort

Wat wij ermee doen

Erfgoed Zeeland is blij met de enquêterespons en de onderzoeksresultaten. De tevredenheid over de deskundigheid en klantvriendelijkheid van de monumentenwachters is groot. Het onderzoek laat ook duidelijk zien waar kansen en mogelijkheden liggen voor verbetering en uitbreiding van het dienstenaanbod van de Monumentenwacht. Die liggen vooral op het terrein van de informatievoorziening.

Bijna driekwart van de abonnees geeft aan behoefte te hebben aan extra informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Een ruime meerderheid heeft behoefte aan actuele informatie over de wet- en regelgeving. En circa de helft van de eigenaren van een woonhuismonument wil geïnformeerd worden over het doel en de toepassingsmogelijkheden van het duurzaam monumentenpaspoort

Concreet pakken we dit op door onze helpdesk- en adviesfunctie te versterken, door gericht informatiebijeenkomsten voor monumenteneigenaren te organiseren en door het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal.

Informatiebijeenkomsten

In 2019 is al gestart met de organisatie van informatiebijeenkomsten voor eigenaren van rijksmonumenten. Aanleiding was de nieuwe subsidieregeling-2019 voor rijksmonumenten met een woonfunctie. De bijeenkomsten organiseren we in samenwerking met de gemeenten. Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere, Middelburg en Tholen. Vele honderden monumenteneigenaren maakten daar gebruik van.

Erfgoed Zeeland kan voor iedere Zeeuwse gemeente of organisatie een bijeenkomst over financiële regelingen verzorgen, dit eventueel samen met het Nationaal Restauratiefonds. De informatieavonden voor eigenaren van rijksmonumenten zijn toegankelijk voor abonnees en niet-abonnees van de Monumentenwacht.

Meer weten?

De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken. Het team bestaat uit deskundige en goed opgeleide monumentenwachters en adviseurs. Wil je snel meer weten over het dienstenaanbod van de Monumentenwacht of het evaluatierapport aanvragen, maak dan gebruik van onderstaande keuzeknoppen.

Evaluatierapport aanvragen Bekijk het dienstenaanbod

Delen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.