Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Projecten en dossiers

Beach Archaeology | Strandarcheologie

2.000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders, en waar nu zee is lagen vroeger nederzettingen. Er is eigenlijk weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine brokjes informatie aan op het strand. Scherven van aardewerk, stukken van dakpannen en brokstukken bouwsteen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat ergens aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag. Samen vertellen de strandvondsten een stukje van het Romeinse verhaal. Wij hebben jouw hulp nodig om de puzzelstukjes samen te voegen.

Zoek met ons mee

Vind je iets op het strand? Geef het door aan Meldpunt Erfgoed Zeeland. We horen graag wat je waar en wanneer hebt gevonden. Samen kunnen we dan mogelijk de ligging van de verdwenen militaire haven achterhalen. Jouw vondst wordt gebruikt in het onderzoek naar de Romeinen in Zeeland. We zijn blij met elke melding!

English translation

Beach Archaeology

2000 years ago, Zeeland was part of the Roman Empire. Settlements from that period now lie hidden under the waves, as the sea has advanced inland. Little is known of this landscape. On occasion, little fragments of information wash up on our shores. Pottery sherds, fragments of roof tiles, and chunks of larger building blocks are the most common examples. Some fragments even have imprints of stamps on them, allowing them to be linked to the Roman Navy. All this leads to the hypothesis that somewhere on the stretch of the coastline of Vrouwenpolder, once lay a Roman military harbour. Together, all the little bits of information that wash up tell the story of an until now lost piece of the Roman history of Zeeland.

Help us search

We need your help to add more pieces to this puzzle. Have you found what might be an ancient artefact? Please report it at Zeeland Heritage.  We would love to hear what you have found, where and when. Together, we may be able to piece together the location of the lost harbour. Your finds will contribute to the research on the Ancient Romans in Zeeland. Every piece of this puzzle counts!

Deutsche Übersetzung

Beach Archaeology

Vor 2.000 Jahren gehörte Zeeland zum Römischen Reich. Siedlungen aus dieser Zeit liegen heute unter den Wellen verborgen, da das Meer landeinwärts vorgedrungen ist. Über diese Landschaft ist jedoch wenig bekannt. Doch regelmäßig werden kleine Informationsfragmente an unsere Küsten gespült. Die häufigsten Beispiele sind Tonscherben, Dachziegelstücke und Bruchstücke von Bausteinen. Einige Fragmente sind mit einem Stempel der Römischen Marine markiert. Es wird daher angenommen, dass es irgendwo an der Küste in der Nähe von Vrouwenpolder eine römische Militärhafen gab. Zusammen erzählen die Strandfunde, die Geschichte eines bisher verlorenen Stücks der Vergangenheit von Zeeland.

Suchen Sie mit uns

Finden Sie etwas am Strand? Melden Sie es beim Zeeland Erbe Meldepunkt. Wir würden gerne hören, was Sie wann und wo gefunden haben. Gemeinsam können wir vielleicht den Standort des verschwundenen Militärhafens herausfinden. Ihre Funde werden zur Erforschung der antiken Römer in Zeeland beitragen. Jedes Teil dieses Puzzles zählt!

Citizen science-project

Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen. We vermoeden een havenstad nabij Domburg, een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder en natuurlijk de nederzetting Ganuenta bij Colijnsplaat. Door de terugtrekkende kustlijn zijn deze plaatsen inmiddels in de zee beland. Hierdoor zijn onze enige bronnen van informatie de vondsten die op het strand aanspoelen of de objecten die belanden in vissersnetten. Met het citizen science-project Beach Archaeology (strandarcheologie) willen de deelnemers aan dit project de bestaande collecties strandvondsten gaan inventariseren en bestuderen. Ook wordt gezocht naar manieren om de vondsten die ook nu nog steeds aanspoelen te verzamelen en te documenteren.

Geregeld spoelen er vondsten aan op het strand van Walcheren en Noord-Beveland (foto Marten Klop). 1/2
In het Zeeuws Archeologisch Depot worden de strandvondsten onderzocht. 2/2
Pijl naar links
 • Geregeld spoelen er vondsten aan op het strand van Walcheren en Noord-Beveland (foto Marten Klop).

  Geregeld spoelen er vondsten aan op het strand van Walcheren en Noord-Beveland (foto Marten Klop).

 • In het Zeeuws Archeologisch Depot worden de strandvondsten onderzocht.

  In het Zeeuws Archeologisch Depot worden de strandvondsten onderzocht.

Pijl naar rechts

Collecties

De oudste collectie strandvondsten bevindt zich bij het Zeeuws Genootschap (KZGW). Deze collectie bevat met name veel vondsten die voor de kust van Domburg zijn aangetroffen aan het begin van de 20e eeuw. Het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) bevat daarnaast recentere vondsten, waaronder veel artefacten die tussen 1960 en 1990 zijn aangetroffen bij Oranjezon en Breezand en relateren aan het daar nabij gelegen vlootcastellum. Nog veel belangrijker voor dit onderzoek zijn de collecties van verschillende amateurarcheologen en andere verzamelaars. Wat nu nog aan spoelt kan namelijk systematisch worden verzameld en bestudeerd. Hiermee hopen we meer informatie te krijgen over hoe het landschap er in de Romeinse tijd uitzag.

Een aantal samenwerkingspartners bespreken een collectie strandvondsten.
Pijl naar links
 • Een aantal samenwerkingspartners bespreken een collectie strandvondsten.

  Een aantal samenwerkingspartners bespreken een collectie strandvondsten.

Pijl naar rechts

Romeins Zeeland

De deelnemers aan het project Beach Archaeology hechten grote waarde aan het beter begrijpen, onderzoeken, bekendmaken en beleven van het Romeinse verleden. Hoewel belangrijke sites, zoals Aardenburg en Colijnsplaat, in Nederland nog enigszins bekend zijn, blijft veel van het Romeinse verleden onbekend of onderbelicht. Bij Domburg lag immers ook een belangrijke site, met een eigen heiligdom. Dakpanstempels laten zien dat de vondsten bij Vrouwenpolder verbonden zijn met een specifiek onderdeel van de Romeinse marine, de Classis Germanica. Het zijn uiteindelijk de strandvondsten die het verhaal van deze belangrijke Romeinse plaatsen zichtbaar maken.

Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis).
Pijl naar links
 • Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis).

  Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis).

Pijl naar rechts

Samenwerking

Het project Beach Archaeology wordt uitgevoerd met verschillende belanghebbende deelnemers, waaronder de Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland, Gemeente Veere, Gemeente Noord-Beveland (OAS Archeologie), de Walcherse Archeologische Dienst, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, University College Roosevelt, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en een verscheidenheid aan strandzoekers en vrijwilligers.

Aan het project werken ook Stichting Strandexploitatie Veere en Camping Oranjezon mee.

Bovendien is het een onderdeel van het European Straits-project Bridging the North Sea, waarmee gebruik kan worden gemaakt van een groot netwerk wetenschappers en instanties die actief zijn rondom de Noordzee op het gebied van archeologie, geschiedenis en de studies naar het veranderende landschap, de gevolgen van erosie, de risico’s van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

 

Foto bovenaan deze pagina: Strandvondst uit de Romeinse tijd bij Vrouwenpolder - Banjaardstrand (foto Marten Klop).

Delen

Kunnen wij je verder helpen?

Wij zijn Team Beach Archaeology, op zoek naar Zeeuwse archeologische strandvondsten uit de prehistorie tot aan de moderne tijd. Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag voor je.

Team Beach Archaeology, strandzoekers, archeologen, overheden, onderwijs en vrijwilligers Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 870
Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.