Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
De cultuurhistorie van Zeeland is nauw verweven met het cultuurlandschap. Cultuurlandschappen en ensembles zijn het gevolg van menselijk handelen. Het is vormgegeven landschap met vaak unieke, onderscheidende kwaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan verkavelingspatronen, landgoederenzones, waterwegen, dijkstructuren en tuinen en parken. Zeeland kent verschillende waardevolle cultuurlandschappen, zoals de Zak van Zuid-Beveland en de Yerseker Moer. Ze zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Erfgoed Zeeland adviseert en ondersteunt overheden en erfgoedorganisaties bij het omgaan met cultuurhistorie. 

Wij organiseren netwerkdagen over aspecten van de Zeeuwse cultuurhistorie en dragen bij aan het verspreiden van informatie. Wij stimuleren overheden hun cultuurhistorisch erfgoed te borgen in omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Samen beschermen, benutten en beleven we het erfgoed

We hebben regelmatig contact en overleg met organisaties die zich meer specifiek richten op het behoud en het beheer van het cultuurlandschap. Op provinciaal niveau zijn dit Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Op regionaal niveau is dat bijvoorbeeld Stichting Tuin van Zeeland. Op landelijk niveau zijn dit organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Samenwerken doen we ook binnen het netwerk Erfgoed en Ruimte, een netwerkstructuur van erfgoedorganisaties met expertise over het ruimtelijke erfgoed in Zeeland.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben David Koren, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

David Koren, adviseur cultuurhistorie en monumenten Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 876