Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Op grond van de Erfgoedwet zijn archeologische onderzoeksbedrijven in Nederland verplicht binnen twee jaar na voltooiing van het veldonderzoek de (geconserveerde) vondsten en onderzoeksdocumentatie over te dragen aan een archeologische depot. Zeeland heeft maar één archeologisch depot: het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD).

Deponering van archeologisch onderzoek

Het deponeren van archeologische vondsten en onderzoeksdocumentatie gebeurt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Leidend hierbij is de ‘Gestandaardiseerde beschrijving van projectdocumentatie bij het deponeren van archeologische vondsten en monsters (d.m.v. pakbon)’ conform KNA protocol 4004, OS17. Erfgoed Zeeland is gecertificeerd voor het protocol depotbeheer en er wordt gewerkt conform een kwaliteitshandboek.

Eisen en richtlijnen

Voor het deponeren van vondsten in het ZAD gelden de algemene eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000). Daarnaast moet rekening worden gehouden met de 'Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland', de 'Aanlevereisen voor het deponeren van vondsten en documentatie in het Zeeuws Archeologisch Depot' (zie onderstaande pdf) en 'De Procesafspraken (de-)selecteren en conserveren archeologisch vondstmateriaal Zeeland'. 

Het schenken van vondsten uit particulier bezit

De bovenstaande eisen gelden voor vondsten en gegevens die afkomstig zijn uit archeologisch onderzoek dat door gecertificeerde archeologische bedrijven is uitgevoerd. Los daarvan kun je zelf ook een archeologische vondst doen. Die kun je dan melden bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland.

Wil je dat je vondsten voor het nageslacht bewaard blijven en dat ze gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld musea of voor wetenschappelijk onderzoek? Dan is het mogelijk de vondsten (en eventuele documentatie) over te dragen aan Erfgoed Zeeland. De objecten en documenten worden dan opgenomen in het ZAD en zijn beschikbaar voor verder onderzoek en voor uitleen.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Joost van den Berg, depotbeheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Joost van den Berg, depotbeheerder Zeeuws Archeologisch Depot Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 618