Shape wave Generated with Avocode. Group 3LineLineLineLineLineLine Generated with Avocode. Group 9Line 3Line 3Line 3Line 3
Op grond van de Erfgoedwet zijn archeologische onderzoeksbedrijven in Nederland verplicht binnen twee jaar na voltooiing van het veldonderzoek de (geconserveerde) vondsten en onderzoeksdocumentatie over te dragen aan een archeologische depot. Zeeland heeft maar één archeologisch depot: het Zeeuws Archeologisch Depot.

Deponering van archeologisch onderzoek

Het deponeren van archeologische vondsten en onderzoeksdocumentatie vindt plaats volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Leidend hierbij is de ‘Gestandaardiseerde beschrijving van projectdocumentatie bij het deponeren van archeologisch vondsten en monsters (d.m.v. pakbon)’ conform KNA protocol 4004, OS17. Sinds 2018 is het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) in staat digitale pakbonnen in XML formaat te accepteren en te verwerken. Daarnaast is Erfgoed Zeeland gecertificeerd voor het protocol depotbeheer en wordt er gewerkt conform een kwaliteitshandboek.

Richtlijnen

In principe wordt gedeponeerd conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL4000) met in acht name van de ‘Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland’. Uit praktische overwegingen hanteert het ZAD daarnaast ‘aanlevereisen voor het deponeren van vondsten en documentatie’.

Momenteel werkt het ZAD mee aan de oprichting van een nationaal loket voor deponeringen, archeodepot.nl. Bij de lancering van dit loket worden de nieuwe ‘Aanlevereisen voor het deponeren van vondsten en documentatie’ alsmede de relevante internetadressen en digitale formulieren bekend gemaakt. Wil je voor die tijd deponeren, neem dan contact op met de depotbeheerder.

Het schenken van vondsten uit particulier bezit

De bovenstaande eisen gelden voor vondsten en gegevens die afkomstig zijn uit formeel archeologisch onderzoek. Indien instellingen of personen de wens hebben hun vondsten en documentatie te melden dan kan dit via het Meldpunt Erfgoed Zeeland.

Wil je dat je vondsten voor het nageslacht bewaard blijven? En dat ze gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld musea of voor wetenschappelijk onderzoek? Dan is het mogelijk de vondsten (en eventuele gegevens) over te dragen aan Erfgoed Zeeland. De objecten en documenten worden dan bewaard in het Zeeuws Archeologisch Depot en zijn beschikbaar voor verder onderzoek en bruiklenen.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Joost van den Berg, depotbeheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je. Joost van den Berg, depotbeheerder Zeeuws Archeologisch Depot Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 618