Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Informatie, advies en ondersteuning

Netwerk Erfgoed-organisaties

Erfgoed Zeeland ondersteunt en werkt samen met provinciale vrijwilligersorganisaties die zich met erfgoed bezighouden. Die ondersteuning en samenwerking krijgt structureel gestalte in het Netwerk Erfgoedorganisaties. Dit netwerk is een gevolg van de samenvoeging van de netwerken Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek in 2019.

Samenstelling

In het netwerk zijn diverse vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd. Dat zijn:

Ook de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Erfgoed Zeeland zelf zijn bij het netwerk aangesloten.

Het netwerk wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het beschermen en benutten van erfgoed in Zeeland. Uitgangspunt is het gezamenlijke, overkoepelende erfgoedbelang van alle bij het netwerk aangesloten organisaties.

Voorzitter van het netwerk is Siert Knigge. Erfgoed Zeeland ondersteunt de bijeenkomsten en andere activiteiten van het netwerk zoals de jaarlijkse contactdagen.

Bijeenkomsten

Het netwerk komt regelmatig bijeen. Minimaal twee keer per jaar zijn er plenaire bijeenkomsten. Die worden gehouden bij Erfgoed Zeeland. De bijeenkomsten worden voorbereid door de voorzitter en het sectorhoofd Erfgoed en Ruimte. Gezamenlijk worden agenda en prioriteiten bepaald. Tussentijds zijn er bijeenkomsten van werkgroepen over specifieke onderwerpen. Zo’n onderwerp is bijvoorbeeld de Omgevingswet.

Meldpunt

Vast onderdeel van de plenaire bijeenkomsten van het Netwerk Erfgoedorganisaties is de behandeling van meldingen over archeologische vondsten en bedreigd, ondergewaardeerd en onbekend erfgoed. Het gaat met name om het archeologisch, het gebouwde en het landschappelijke erfgoed. Meldingen die via het Meldpunt Erfgoed Zeeland zijn binnengekomen worden door een of meerdere van de bij het netwerk aangesloten organisaties in behandeling genomen. Erfgoed Zeeland coördineert het proces en draagt zorg voor het vastleggen van de informatie en de terugkoppeling naar de melders.

Contactdagen

Een van de vaste activiteiten van het netwerk is de organisatie van een jaarlijkse contactdag voor erfgoedvrijwilligers en erfgoedorganisaties over actuele onderwerpen op het gebied van het ruimtelijke erfgoed. Ontmoeting, inspiratie en het delen van kennis en informatie staan op de contactdagen centraal.

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Martijn van Poecke, sectorhoofd Erfgoed en Ruimte Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 881 / +31 (0)6 25 72 65 41