Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Projecten en dossiers

Kerkenvisies Zeeland

Erfgoed Zeeland en Coup Urban Producers begeleiden sinds 2020 twaalf Zeeuwse gemeenten bij het opstellen van hun kerkenvisies. In de beleidsbrief Erfgoed Telt (juni 2018) van de Minister van OCW is vastgelegd dat het kabinet de ontwikkeling van kerkenvisies op gemeentelijk niveau ondersteunt. Met de kerkenvisies wordt de aandacht bevorderd voor leegstand, instandhouding en herbestemming van religieus erfgoed. Voor het ontwikkelen van de kerkenvisies is voor de periode 2018 t/m 2021 in totaal een bedrag van € 13,5 miljoen extra beschikbaar gesteld in de vorm van decentrale uitkeringen aan gemeenten.

Kerkenvisies in Zeeland

Gemeenten bepalen zelf of zij een kerkenvisie willen opstellen en daarvoor een uitkering aanvragen bij de rijksoverheid. In Zeeland hebben alle gemeenten de decentrale uitkering aangevraagd, waarvan twaalf gemeenten inmiddels ook de toezegging binnen hebben die door Erfgoed Zeeland wordt ondersteund. Alleen de gemeente Kapelle wacht nog op een officiële toekenning van het Rijk.

Met behulp van een kerkenvisie wordt, in goed overleg met de kerkeigenaren, een duurzame strategie ontwikkeld voor waardevolle kerkgebouwen die vaak zeer bepalend zijn in hun omgeving. In Zeeland staan, volgens een recente inventarisatie van Erfgoed Zeeland, circa 400 kerkgebouwen die oorspronkelijk als kerk gebouwd zijn.

Gemeentebesturen zijn dus de opdrachtgevers voor het opstellen van kerkenvisies. Een goede kerkenvisie komt alleen tot stand door de krachten te bundelen van kerkeigenaren, gemeentelijke beleidsmakers, lokale initiatiefnemers, historische verenigingen en andere stakeholders. En, nog belangrijker, de kerkenvisie moet leiden tot een gezamenlijke actie om het waardevolle religieuze erfgoed een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Dit kan vorm krijgen door het vinden van nevenfuncties in een kerkgebouw dat de religieuze functie behoudt, maar waar huuropbrengsten een welkome aanvulling bieden, tot een volledige herbestemming van een kerk die leeg staat of op termijn leeg komt. Ook kan het samen slim optrekken om bijvoorbeeld kennis te delen over duurzaamheid, subsidies of onderhoudsopgaven een uitkomst zijn.

Erfgoed Zeeland en kerkenvisies

In Zeeland is door Erfgoed Zeeland een partner gezocht met ervaring en kennis op het gebied van onderzoek naar behoud en zo nodig de herbestemming van kerkgebouwen. Het bureau Coup Urban Producers levert Erfgoed Zeeland de expertise om van de op te stellen kerkenvisies in Zeeland een succes te maken. Erfgoed Zeeland levert met Jan van de Voorde als projectleider en David Koren als projectcoördinator een grote bijdrage aan het projectteam. Vanuit Coup is Heleen Agterhuis de aangewezen projectleider.

In de zomer van 2020 is Erfgoed Zeeland, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke wethouders en ambtelijke projectleiders, gestart in de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen, terwijl ook in de gemeenten Goes en Sluis inmiddels gestart is. Naar verwachting volgens in de loop van 2020 ook de gemeenten Borsele, Hulst en Veere. Per gemeente zal maandelijks de voortgang via deze website worden gemeld.

Kerkeigenaren ontvangen na de start in een gemeente een uitnodiging om aan dit proces deel te nemen. Verder kan iedereen die een initiatief of idee heeft contact opnemen met Jan van de Voorde, projectleider kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland, waar ideeën over het behouden, benutten en beleven van kerkgebouwen worden verzameld en zo mogelijk worden benut.

Kijk hier voor meer informatie over een betreffende gemeente:

Delen

Kan ik je verder helpen?

Ik ben Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland. Mocht je vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag voor je.

Jan van de Voorde, projectleider Kerkenvisies Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)6 22 37 84 88