Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
Terug Publicaties

Rapport Nieuwe wijn uit oude zak(k)en

Evaluatierapport over de werking van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland over de periode 2009-2015. De onderzoeksagenda van de Provincie Zeeland bepaalt voor meer dan de helft waar zij haar archeologiebudget voor inzet. Het rapport Nieuwe wijn uit oude zak(k)en bevat de uitkomsten van deze evaluatie, die leidend waren voor de nieuwe agenda.

Opdrachtgever was de Provincie Zeeland. De evaluatie van de POAZ is gedurende 2015-2016 uitgevoerd door Erfgoed Zeeland ter voorbereiding op de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020

Informatie

TitelNieuwe wijn uit oude zak(k)en. Evaluatie van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) 2009-2015
Uitgave: 2016, Erfgoed zeeland
Tekst: Robert van Dierendonck
Omvang: 204 pagina's / 5 mb; bijlage 6 pagina's / 2 mb

Download het bestand Download het rapport

Kunnen we je verder helpen?

Het team archeologie van Erfgoed Zeeland bestaat uit deskundige en gekwalificeerde archeologen. Wij koppelen ervaring aan nieuwe inzichten en brengen specifieke kennis in. Afhankelijk van de vraag zal een van ons je verder helpen.

Robert van Dierendonck, vrijwilliger archeologie / wetenschappelijk onderzoeker Mail Stuur me een mail Of bel me: +31 (0)118 670 877 / +31 (0)6 15 25 08 17