Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
 • Jaarverslag 2019

  Een kijkje nemen in ons gebouw tijdens Open Monumentendag.

 • Onze naam drukt kort en krachtig uit waar wij voor staan: het erfgoed in Zeeland

  Feestelijke presentatie van onze nieuwe naam, huisstijl en website.

 • De Monumentenwacht staat voor kennis van zaken en een klantvriendelijke houding

  Monumenten inspecteren en onderhoudsadviezen geven.

 • Door aanleg van strekdammen worden archeologische resten beschermd

  Archeologisch onderzoek op de slikken tussen Rilland en Bath voor de Provincie Zeeland.

 • De ‘meule’ van Overslag. In het Zeeuws klinkt het nog mooier

  Contactdagen organiseren over actuele onderwerpen als storytelling.

 • Niet alles komt heel uit de grond

  Bodemvondsten opslaan, bestuderen en beschrijven.

 • Verhalen brengen het verleden dichterbij

  Ankerplaatsen op plekken van historische betekenis.

 • Sustainability starts with collecting information

  Kennis delen over duurzame monumenten tijdens een congres in Bordeaux.

 • Het verleden is dichterbij dan je denkt

  Educatieprojecten voor het onderwijs ontwikkelen.

 • Boerderijen geven karakter aan de omgeving

  Inventariseren en waarderen van agrarisch erfgoed voor de gemeente Sluis.

 • Kwetsbare grafschilderingen verdienen extra aandacht

  Faciliteren van onderzoek naar bijzondere objecten.

 • Samen sterk voor de archeologie in Zeeland

  Informatie uitwisselen op de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag.

 • Het verleden van Zeeland gebundeld in negen verhaallijnen. Daar kan de toeristische sector wat mee

  Erfgoed in de publiciteit en op de markt brengen.

 • Een verdronken dorp als Tolsende spreekt tot de verbeelding

  Activiteiten organiseren op bijzondere plekken.

 • Lezers vertrouwd maken met de Zeeuwse taal op een laagdrempelige manier, daarvoor doen we het.

  Streektaalinitiatieven ontwikkelen en stimuleren.

 • Nucleair afval erfgoed van de toekomst?

  Symposia organiseren over actuele onderwerpen. Uitdagen tot nieuwe visies op erfgoed.

 • Gecertificeerd voor depotbeheer en archeologisch (voor)onderzoek

  Kwaliteit in de archeologische dienstverlening bieden.

 • De nieuwe Omgevingswet betekent ook verandering in de omgang met erfgoed

  Informeren en kennis delen over wetgeving.

 • Elk kwartaal achtergrondartikelen, interviews en erfgoednieuwtjes

  Informatie verspreiden over het erfgoed.

 • Voor de collectieregistratie is het fijn als je zelf goede foto’s kunt maken

  Trainingen verzorgen voor erfgoedorganisaties.

 • Schouder aan schouder, dat vinden we mooi!

  We zijn op 1 april 2001 opgericht. Ieder jaar hebben we een ‘1-aprildag': inspiratie en teambuilding.

/

Beschermen, benutten, beleven


Voor Erfgoed Zeeland was 2019 een bijzonder jaar. Op 17 januari presenteerden wij onze nieuwe naam, huisstijl en website. Daarmee kozen wij positie in een veranderende samenleving waarin maatschappelijk draagvlak, brede participatie en vooral ook zichtbaarheid van het erfgoed belangrijker zijn dan ooit.
Op 17 januari presenteerden wij ook de brochure Erfgoed Zeeland. Beschermen, benutten, beleven. We laten hierin zien wie we zijn en wat we voor het erfgoed kunnen betekenen. Centraal hierin staat de verbinding. Het erfgoed van Zeeland is er voor ons allemaal.

Onze werkzaamheden in 2019 waren integraal ondergebracht in de thema’s beschermen, benutten en beleven. Deze sloten aan op de maatschappelijke en strategische opgaven van de Provincie Zeeland. We droegen daarmee bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie en het uitvoeren van het provinciaal cultuurbeleid.

Dit jaarverslag geeft een impressie in beelden van het werk dat wij in 2019 hebben uitgevoerd. In de jaarstukken 2019 is een volledig verslag van de werkzaamheden opgenomen.

Delen