Shape LineLineLineLineLine Generated with Avocode. Line 3Line 3Line 3
 • Jaarverslag 2020
  Infectieziektes van toen en nu: malaria in de middeleeuwen

  Fysisch-antropologisch onderzoek faciliteren in het Zeeuws Archeologisch Depot.

 • Aansporen om te ontdekken en beleven

  Verhaallijnen ontwikkelen voor het Geopark Schelde Delta en presenteren bij het grensoverschrijdende Partnerberaad.

 • Het dorp verdween in 1532 definitief in de golven

  Archeologisch onderzoek voor de Provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal uitvoeren op de slikken van Tolsende, samen met de vaste vrijwilligers.

 • Monumentenwacht: kijken waar niemand komt

  Monumenten inspecteren en direct kleine gebreken verhelpen ter voorkoming van korte-termijnschade.

 • Luisteren naar verhalen over het verleden

  Realisatie van de tiende en laatste ankerplaats in Middelburg.

 • Onlosmakelijk verbonden met het tijhaventje van Viane

  Bouwhistorisch onderzoek uitvoeren namens het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland voor waterschap Scheldestromen.

 • Versterking van het toeristische aanbod

  Verhaallijnen ontwikkelen voor de gemeente Schouwen-Duiveland.

 • Een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1

  Presentatie van de onderzoeksresultaten over de klanttevredenheid onder abonnees van de Monumentenwacht.

 • Steen voor steen ontmanteld

  Faciliteren van Restauratie Opleidingsprojecten Zeeland.

 • Reizen in de Tijd door Zeeland: de doorlopende leerlijn over erfgoededucatie

  Met Cultuurkwadraat, regionale cultuureducatiebureaus, themamusea en basisscholen een project ontwikkelen.

 • Souvenirs bij Zeeuwse erfgoedlijnen
 • Voor het eerst sinds WO I geen toegang tot België vanwege de coronacrisis

  Nieuwe serie Grensverhalen publiceren in Zeeuws Erfgoed - blad voor erfgoedliefhebbers.

 • Advies van de DuMo-adviseur in de vorm van een duurzaam monumentenpaspoort

  Samenwerken met het Nationaal Restauratiefonds voor kwalitatieve verduurzaming van monumenten.

 • Op eigentijdse wijze je voor even een echte archeoloog wanen

  Vernieuwing van het lesmateriaal Archeoloog in de klas en het ontwikkelen van een digitale lesvariant tijdens de coronacrisis.

 • Bijspijkeren over educatie, pr, teksten schrijven en meer interessants

  Coronaproof trainingen organiseren voor museummedewerkers en vrijwilligers.

 • Zang en gedichten in het Zeeuws en Nederlands

  Organiseren van een poëzieavond in 't Zeeuws in 't Kerkje van Ellesdiek.

 • Meldpunt erfgoed en corona verzamelt gevolgen voor erfgoedsector

  Een nieuw, ongewoon dossier waar iedereen plotseling mee te maken krijgt: corona.

 • Elke vrijdag digitaal op de koffie bij de coach en ondertussen je vragen stellen

  Met een digitaal erfgoed coach participeren in het landelijke Netwerk Digitaal Erfgoed.

 • Aandacht bevorderen voor de instandhouding van religieus erfgoed

  Begeleiden van Zeeuwse gemeenten bij het opstellen van kerkenvisies, samen met COUP Urban Producers.

 • Digitale bereik vergroot zichtbaarheid

  Fondsenwerving en projectcoördinatie voor de deelname van tien Zeeuwse musea aan het digitale platform MuseumTV.

 • Is het zalig of vrolijk kerstfeest?

  In een kerstuitzending van de Orde van den Prince uit Hulst vertellen over taalvariaties.

 • Zoveel mogelijk vanuit huis werken

  Ondanks de coronacrisis bleven we als medewerkers met elkaar verbonden.

/

Beschermen, benutten, beleven


Onze activiteiten zijn in 2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis. Het betekende voor Erfgoed Zeeland een snelle aanpassing van organisatie en werkwijze en een zorgvuldige communicatie met onze samenwerkingspartners en doelgroepen. In een special dossier op onze website hielden we voor de Zeeuwse erfgoedsector de ontwikkelingen bij.

Evenals veel andere culturele en maatschappelijke organisaties hebben we in 2020 ons werkprogramma moeten aanpassen aan de omstandigheden. Aan de andere kant gaf de coronacrisis ons gelegenheid na te denken over digitale alternatieven en de inzet daarvan 'na corona’.

De werkzaamheden zijn verdeeld over de thema’s beschermen, benutten en beleven. Deze sloten aan op de maatschappelijke en strategische opgaven van de Provincie Zeeland. We droegen daarmee bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Provincie en het uitvoeren van het provinciaal cultuurbeleid.

Dit jaarverslag geeft een impressie in beelden van het werk dat wij in 2020 hebben uitgevoerd. In de jaarstukken 2020 is een volledig verslag van de werkzaamheden opgenomen.

Fijn dat je er bent!
Wij maken op onze website gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor analyse van deze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Bij het afspelen van video's en voor social linkbuilding naar deze website worden ook tracking cookies geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Klik op 'Akkoord' als je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies. Klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.